Region Wrocław
Szkolenia & Warsztaty
Spotkania online/Webcasty
Szkolenie online: Porównanie polskiego i niemieckiego prawa bilansowego – poznaj i zrozum różnice
Język spotkania
polski
Firmy członkowskie AHK Polska:
500 PLN + VAT

Firmy nieczłonkowskie AHK Polska:
670 PLN + VAT
Początek wydarzenia
25.09.2024 · 10:00
Koniec wydarzenia
25.09.2024 · 14:30
rejestracja

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Biuro Regionalne Izby we Wrocławiu wspólnie z firmą Avanta Audit serdecznie zapraszają na SZKOLENIE ONLINE  nt.: Porównanie polskiego i niemieckiego prawa bilansowego – poznaj i zrozum różnice, które odbędzie się 25.09.2024 w godzinach 10:00-14:30. 

 

W ostatnich latach wymiana handlowa między Polską i Niemcami cały czas rośnie. Co raz więcej firm z Niemiec inwestuje w Polce, firmy polskie natomiast inwestują w Niemczech. Kluczowym staje się więc wzajemne zrozumienie. Chodzi nie tylko o zrozumienie uwzględniające aspekty różnic językowych i kulturowych, ale także różnic w przepisach prawnych oraz w rozumieniu tych przepisów, w tym przepisów prawa bilansowego.

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo o podstawowych różnicach w sprawozdawczości finansowej firm w Polsce i w Niemczech.  Zrozumiecie m.in., jak czytać polski i niemiecki bilans oraz rachunek zysków i strat oraz co to jest pakiet konsolidacyjny i czemu służy.

Szkolenie adresowane jest do członków zarządu, przedsiębiorców, osób odpowiedzialnych za finanse, dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych oraz księgowych.

Porównanie polskiego i niemieckiego prawa bilansowego – poznaj i zrozum różnice

 • Wprowadzenie
 • Zarys regulacji obowiązujących w Polsce i w Niemczech
 • Porównanie uregulowania podstawowych zagadnień bilansowych: Rok obrotowy, Język, Waluta, Bilans podatkowy, Części składowe sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności, Klasy i wielkości przedsiębiorstw, Obowiązek badania i publikacji, Archiwizacja dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych, Terminy, Zastosowanie MSR
 • Elementy niemieckiego sprawozdania finansowego: Aktywa, Pasywa, Rachunek zysków i strat, Dodatkowe informacje
 • Uproszczenia
 • Podstawowe różnice między polskimi a niemieckimi zasadami wyceny bilansowej, m.in.: Korekty dotyczące lat ubiegłych, Zmiana zasad rachunkowości, Leasingi, Niskocenne środki trwałe, Kapitały, Kontrakty długoterminowe (w tym roboty budowlane), Rezerwy
 • Przekształcanie sprawozdań finansowych (PL=> DE, DE=>PL)
 • Plany kont (w tym SKR 03, SKR 04)
 • Pakiet konsolidacyjny – cel, zakres, zasady wypełniania
 • BWA
 • Aktualne zmiany w niemieckim prawie bilansowym

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenie prosimy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na górze strony do dnia: 16.09.2024

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja wyłącznie pisemnie do dnia 16.09.2024

Po tym terminie obciążymy Państwa pełnymi kosztami uczestnictwa. Do dn. 20.09.2024 uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu. AHK Polska zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany terminu. Informacja telefoniczna pod numerem: +48 501 92 23 59


Zapraszamy!

Beata Ausbiter-Żuk

Beata Ausbiter-Żuk

Biuro Regionalne Wrocław

Partner

Speaker

Wojciech Baucz

Partner i Członek Zarządu odpowiedzialny za obsługę klientów z krajów niemieckojęzycznych. Studiował na Uniwersytecie w Passau w Niemczech w ramach Avanta Audit (HLB Poland). Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem, nabytym w międzynarodowych firmach doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi, niemieckimi oraz międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i posługuje się płynnie językiem niemieckim i angielskim. Uczestniczył w realizacji licznych projektów dla inwestorów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, podmiotów z branży budowlanej, samochodowej, usługowej i innych. Publikował w prasie gospodarczej i specjalistycznej.