Region Wrocław
Szkolenia & Warsztaty
Spotkania online/Webcasty
SZKOLENIE ONLINE: Jak zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy nie zwiększając kosztów?
Język spotkania
polski
Firmy członkowskie AHK Polska:
500 PLN + VAT

Firmy nieczłonkowskie AHK Polska:
670 PLN + VAT
Początek wydarzenia
16.05.2024 · 10:00
Koniec wydarzenia
16.05.2024 · 14:30
rejestracja

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Biuro Regionalne Izby we Wrocławiu wspólnie z firmą doradczą Olesiński i Wspólnicy serdecznie zapraszają na SZKOLENIE ONLINE  nt.: Jak zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy nie zwiększając kosztów?, które odbędzie się dnia 16.05.2024 w godzinach 10:00-14:30. 

 


 

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego doświadczeni praktycy z firmy doradczej Olesiński i Wspólnicy przedstawią korzyści i omówią zasady korzystania z rozwiązań prawno–podatkowych, pozwalających zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy. Podczas szkolenia największy nacisk zostanie położony na takie mechanizmy jak:

 • programy motywacyjne oparte o akcje i udziały,
 • współpraca w modelu B2B,
 • podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Ich wspólna cecha? Pozwalają zapewnić pracownikom i współpracownikom wyższe wynagrodzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez pracodawcę. W dobie rosnącej konkurencji umiejętność efektywnego (i zarazem bezpiecznego) korzystania z tych narzędzi ma coraz większe znaczenie i może być kluczowa dla pozyskania najlepszych pracowników i współpracowników.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy wszystkich, którym zależy na zdobyciu praktycznej wiedzy, pozwalającej na wdrożenie i stosowanie tych mechanizmów w swojej organizacji.

 

PROGRAM:

I. Cechy wspólne i ogólna charakterystyka narzędzi dla pracodawców

II. Programy motywacyjne

 • czym są i w jakich sytuacjach można je stosować,
 • możliwe schematy programów,
 • efekt podatkowy - co program motywacyjny oznacza dla pracowników i współpracowników oraz dla organizacji,
 • zasady wdrożenia programu oraz minimalizacji ryzyk.

III. Współpraca w modelu B2B:

 • wprowadzenie do modelu B2B; podstawowe różnice między B2B a UoP,
 • zalety modelu B2B z perspektywy prawnej i podatkowej,
 • o co najczęściej pytają współpracownicy przed zawarciem umowy B2B,
 • zasady bezpiecznego wdrożenia i stosowania modelu B2B - najczęstsze błędy i dobre praktyki przy zawieraniu umów,
 • rekwalifikacja umowy B2B na umowę o pracę – co to tak naprawdę oznacza.

IV. Podwyższone koszty uzyskania przychodu

 • ogólna charakterystyka podwyższonych kosztów uzyskania przychodu,
 • 50% KUP nie tylko dla programistów - jakie inne stanowiska w firmach mogą korzystać z preferencji,
 • efekt finansowy,
 • zasady bezpiecznego wdrożenia i stosowania modelu; stanowisko i praktyka kontrolna organów.

W ramach każdego z bloków przewidziana jest krótka sesja Q&A. 

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenie prosimy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na górze strony do dnia: 09.05.2024

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja wyłącznie pisemnie do dnia 09.05.2024

Po tym terminie obciążymy Państwa pełnymi kosztami uczestnictwa. Do dn. 13.05.2024 uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu. AHK Polska zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia lub zmiany terminu. Informacja telefoniczna pod numerem: +48 501 92 23 59

Beata Ausbiter-Żuk

Beata Ausbiter-Żuk

Biuro Regionalne Wrocław

Partner

Speaker

Maja Kapiczowska

Adwokat, Manager w Olesiński i Wspólnicy

Milena Zalesińska

Radca prawny, Manager w Olesiński i Wspólnicy

Magdalena Soyta

Adwokat, Senior Associate w Olesiński i Wspólnicy

Agata Wojtasik-Kołodziej

Radca prawny, Manager w Olesiński i Wspólnicy

Ewa Buczek

Counsel w Olesiński i Wspólnicy