Szkolenia & Warsztaty
Spotkania online/Webcasty
Szkolenie online: Ogólne warunki umów w obrocie profesjonalnym (B2B) – pułapki stosowania niemieckich OWU (AGB) w polskim obrocie handlowym
Język spotkania
polski
Firma członkowska AHK Polska (545 PLN) + 23% VAT

Firma nieczłonkowska AHK Polska (745 PLN) + 23% VAT
Początek wydarzenia
19.09.2024 · 10:00
Koniec wydarzenia
19.09.2024 · 14:00
Partner
rejestracja

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z kancelarią Tomczykowski Tomczykowska serdecznie zapraszają na szkolenie online. 

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych różnic między polskimi i niemieckimi regulacjami prawnymi dot. OWU (AGB) w obrocie profesjonalnym (B2B) w dwóch zasadniczych obszarach. Po pierwsze szkolenie wyjaśni czemu niemieckie wzorce zawierają określone klauzule, które są obce polskiej praktyce oraz które postanowienia z wzorców niemieckich mogą znaleźć zastosowanie w Polsce, a które nie, a także w jaki sposób dopasować niemieckie OWU (AGB) do polskiego prawa. Ta część skierowana jest przede wszystkim do polskich spółek-córek z niemieckim kapitałem, które sprzedają towary/usługi na podstawie ogólnych wzorców umów stosowanych w ich grupie oraz do partnerów biznesowych takich podmiotów. Po drugie szkolenie także przedstawi różnice między prawem polskim i niemieckim odnośnie zasad, kiedy OWU (AGB) stosowane przez jednego przedsiębiorcę stają się wiążące dla jego partnera biznesowego. W tej części szkolenie jest skierowane także do polskich przedsiębiorców sprzedających towary/usługi w Niemczech w obrocie B2B wyjaśniając czy i kiedy taki przedsiębiorca będzie związany OWU (AGB) niemieckiego partnera.

Na szkolenie zapraszamy polskie spółki-córki z kapitałem niemieckim, które prowadzą sprzedaż produktów/usług grupy do klientów w Polsce w relacji B2B oraz partnerów biznesowych i klientów profesjonalnych takich podmiotów. Ponadto zapraszamy polskich przedsiębiorców sprzedających towary/usługi na rynku niemieckim w relacji B2B, zarządy spółek, działy sprzedaży oraz prawników wewnętrznych.

Program

10.00 - 11.00 - Pierwsza część

1. Uwagi wstępne. Zasadnicze różnice między niemieckimi i polskimi regulacjami prawnymi dot. OWU (AGB) w obrocie profesjonalnym.

2. Kwestie szczegółowe. Porównanie poszczególnych regulacji prawnych niemieckich i polskich (z uwzględnieniem istotnych orzeczeń sądowych) dotyczących zasad skutecznego związania drugiej strony OWU (AGB):

- zasady włączenia OWU do treści umowy (niem. Einbeziehungskontrolle)

- zasada transparentności postanowień OWU (niem. Transparenzgebot)

- sądowa kontrola treści postanowień OWU (niem. Inhaltskontrolle).

11.00 - 11.15 Przerwa

11.15 - 12.30 Druga część

3. Praktyka – często stosowane klauzule w niemieckich OWU (AGB), które nie sprawdzają się w polskiej praktyce. Ważne przykłady, w tym:

- umowne regulacje terminów przedawnienia

- zastrzeżenie własności i rozszerzone zastrzeżenie własności w treści OWU

- rękojmia i gwarancja

- forma zawarcia umowy

- sposób określenia prawa właściwego i jurysdykcji

- moment przejścia własności.

12.30-12.45 Przerwa

12.45 - 14.00 Trzecia część

4. Praktyka – brakujące klauzule, tj. czego nie ma w niemieckich OWU (AGB), a co można/warto/trzeba dodać w OWU podlegających prawu polskiemu, w tym:

- umowne prawo odstąpienia

- reguły interpretacyjne

- sąd właściwy (kiedy opłaca się zapis na sąd polubowny)

- wymogi dla dokumentów handlowych sporządzanych przez polskich przedsiębiorców

 

Program_19.09.2024

Zgłoszenie_19.09.2024

Speaker

Dr Joanna Schubel

Radca prawny, Partner w kancelarii Tomczykowski Tomczykowska

Justyna Baszczeska

LL.M (Bonn), Adwokat w kancelarii Tomczykowski Tomczykowska