Spotkanie online
Szkolenia & Warsztaty
Szkolenie: ESG nowe wytyczne raportowania według CSRD
Online Event
Spotkanie online
Język spotkania
polski
Firmy członkowskie AHK 550 PLN + VAT
Firmy nieczłonkowskie 650 PLN + VAT
Początek wydarzenia
06.12.2023 · 10:00
Koniec wydarzenia
06.12.2023 · 15:00
organizator
rejestracja

Szkolenie dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób oraz MŚ, które dostarczają usługi w łańcuchu dostaw dla spółek zatrudniających powyżej 250 osób.

 

Obszary działania: energetyka, ESG, efektywność energetyczna, analiza emisji gazów cieplarnianych

 • Ekspert EFRAG ds. digitalizacji i raportowania ESG
 • Wykładowca webinarów Akademii Raportowania ESG Forbes ( Akademia ESG Forbes przy współpracy z Pracodawcy RP oraz PKN Orlen)
 • Granty naukowo badawcze, m.in. w Bostoenia Massachussetts Institute of Technology, EIC Climate KIC, Veolia Paris
 • 2 między narodowe certyfikacje CRREM, GRI Certified Tool PArtner
 • Główny inżynier ds. efektywności energetycznej dla projektów europejskich i bankowych w ramach analiz emisji gazów cieplarnianych dla budynków mieszkalnych i usługowych
 • Współpracuje s MŚP oraz koncernami w sektorach przemysłu, usług i handlu, IT, wydobycia, motoryzacji i transportu, produkcji.

Program szkolenia:

Szkolenie ESG – nowe wytyczne raportowania według CSRD

1. Dział  podstawowy (1h)

 • Dlaczego raportujemy (aspekty finansowe, społeczne i środowiskowe)
 • Kluczowe pojęcia związane z ESG
 • Mapa zależności (CSRD, ESRS, GRI, SASB, CDP, GRESB, CRREM, GHG Protocol, Taksonomia)
 • Powody zmiany obecnego raportowania - kto i kiedy raportuje, dla kogo obowiązkowe ESG?
 • Ewolucja raportowania niefinansowego (przykłady rynkowe)
 • Struktura standardów raportowania ESRS oraz wskaźniki sektorowe dla wskazanej branży (case study)
 • ESG w relacjach z interesariuszami w wybranej branży

2. Dział operacyjny cz.1 (1h)

 • Europejskie Standardy Zrównoważonego Finansowania ESRS
 • Analiza istotności - jakie wskaźniki raportuje wybrana branża oraz w jaki sposób je zbierać.
 • Omówienie zakresu wytycznych standardów ogólnych raportowania ESRS1, ESRS 2

3. Dział operacyjny cz.2 (2h)

a) Standardy środowiskowe ESRS E1-E5 wraz z przykładami wskaźników

 • Wskazanie odniesienia do wytycznych GRI, CDP, SASB w kontekście ESRS
 • Case study obliczeń emisji gazów cieplarnianych dla wskazanej branży (wg GHG Protocol) oraz umiejscowienie w raportowaniu ESG
 • Case study ścieżki dekarbonizacji według metody CRREM oraz odniesienie metodyki do wytycznych ESRS

b) Standardy społeczne ESRS S1-S4 wraz z przykładami wskaźników

 • Case study dla wybranej branży (dobre praktyki)
 • Standardy ładu korporacyjnego ESRS G1 wraz z przykładami wskaźników
 • Wpływ CSRD na rynek wskazanej branży
 • Pytania i konsultacje
 • Interaktywny quiz po każdym dziale. Uczestnicy otrzymują QR kod oraz link, za pomocą którego logują się przez telefon aby odpowiedzieć na 5 pytań quizu ESG

PROWADZĄCA

dr inż Lidia Grzegorczyk

CEO VELMA ESG, ekspert EFRAG ds. digitalizacji ESG

Anna Zakrzewska

Anna Zakrzewska

Kształcenie Zawodowe i Ustawiczne
Poznań

Partner wydarzenia

Speaker

Lidia Grzegorczyk

CEO VELMA ESG, ekspert EFRAG ds. digitalizacji ESG