Getty Images/shironosov
Top Event
Top
Vienna House Easy Katowice
Konferencje
Konstrukcje lekkie, kompozyty i technologie zrównoważonego rozwoju dla branży transportowej w Polsce i w Niemczech.
Miejsce
Vienna House Easy Katowice
ul. Sokolska 24
40-086
Katowice
Polska
Show place in map
Język spotkania
Polski i niemiecki (z tłumaczeniem symultanicznym)
nieodpłatnie
Początek wydarzenia
28.03.2023 · 09:00
Koniec wydarzenia
28.03.2023 · 16:00

Konferencję zorganizowała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Composites United e. V. w ramach projektu Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu.

 

Prezentacje z konferencji w Katowicach

Die Initiative Leichtbau des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu

Leichtbau in der Mobilitaetsbranche 
Composites United e.V.

Rynek materiałów kompozytowych w Polsce – perspektywy rozwoju, potencjał, inwestycje i wyzwania
Polski Klaster Technologii Kompozytowych

Zrównoważony transport w Polsce - szanse i wyzwania
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Ramy prawne i instrumenty wsparcia technologii zrównoważonego rozwoju i innowacji w Polsce
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Prezentacje firm niemieckich

EiMa Maschinenbau GmbH

Forster System - Montage - Technik GMbH

Hufschmied Zerspannungssysteme GmbH

IST METZ GmbH & Co. KG

Kisling Deutschland GmbH

Polynt Composites Germany GmbH

Schill+Seilacher "STRUKTOL" GmbH

voxeljet AG

 


Celem konferencji jest prezentacja niemieckich technologii z zakresu konstrukcji lekkich, materiałów kompozytowych i rozwiązań zrównoważonego rozwoju dla szeroko rozumianej branży transportowej oraz rozważenie możliwości współpracy w tym obszarze firm polskich i niemieckich jak i kierunków rozwoju tego sektora w Polsce i w Niemczech. Wykłady w trakcie konferencji będą wygłaszane przez specjalistów z Polski i z Niemiec. Ponadto podczas konferencji swoją działalność zaprezentują firmy niemieckie z branży, zainteresowane nawiązaniem kontaktów na rynku polskim.

Program / zmiany zastrzeżone

09:00      Rejestracja

09:30      Otwarcie

Paweł Kwiatkowski, Dyrektor, Doradztwo Rynkowe, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

09:35      Powitanie i wykład wprowadzający „Inicjatywa konstrukcji lekkich - wspólne perspektywy”

               Werner Loscheider, Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu

10:15      Powitanie i wykład wprowadzający „Konstrukcje lekkie dla przemysłu motoryzacyjnego”

               dr Gunnar Merz, Prezes, Composites United e.V.

10:30      Rynek materiałów kompozytowych w Polsce – perspektywy rozwoju, potencjał, inwestycje i wyzwania

               dr Andrzej Czulak, Lider, Polski Klaster Technologii Kompozytowych

10:50      Prezentacje firm niemieckich:

EiMA Maschinenbau GmbH, Forster SMT GmbH, Hufschmied Zerspannungssysteme GmbH, IST METZ GmbH & Co. KG

11:50      Przerwa kawowa

12:10      Zrównoważony transport w Polsce - szanse i wyzwania

 Aleksander Rajch, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

12:30      Prezentacje firm niemieckich:

Kisling Deutschland GmbH, Polynt Composites Germany GmbH, Schill+Seilacher "Struktol" GmbH, Voxeljet AG

13:30      Ramy prawne i instrumenty wsparcia dla rozwoju technologii zrównoważonego rozwoju

            Monika Ptak, Kierownik, Referat Regionalnej Strategii i Innowacji, Urząd MArszałkowski Woj. Śląskiego

13:50      Panel dyskusyjny: Nowe szanse dla polsko-niemieckiej współpracy w zakresie konstrukcji lekkich i technologii zrównoważonego rozwoju w branży transportowej            

Wprowadzenie i moderacja:

            Martin Kretschmann, Project Manager, Composites United e.V.

            Zaproszeni uczestnicy panelu:

Monika Ptak, Kierownik, Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego

Werner Loscheider, Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu

Barbara Sztyler, Członek Zarządu, Polska Grupa Motoryzacyjna i Dyrektor Generalna, Sierosławski Group

Michał Wekiera, Dyrektor Wykonawczy / Prawo, Przemysł, Technika, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Łuksz Górecki, Dyrektor, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

15:00      Koniec konferencji i lunch

 

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne konferencji (jez. polski i niemiecki).

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń (wyślemy potwierdzenie).


Dodatkowo zapraszamy uczestników jak i inne zainteresowane przesiębiorstwa polskie do rozmów handlowych z niemieckimi firmami, które będą uczestniczyć w projekcie. Rozmowy te możliwe są w trakcie konferencji w Katowicach lub też w ciągu trzech kolejnych dni, t.j. w dniach 29-31.03.2023, kiedy to niemieckie firmy będą podróżować po Polsce i rozmawiać z potencjalnymi partnerami handlowymi w ich siedzibach.

Szczegółowe prezentacje firm niemieckich >>

Andrzej Giesek

Andrzej Giesek

Manager
Zarządzanie Projektami / Targi

Partnerzy projektu w Niemczech:

Partnerzy projektu w Polsce: