"Dynamika utrzyma się w 2022 r."

Jak AHK Polska podsumowuje polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w 2021 r.? Jak w obliczu pandemii i po zmianie rządu w Niemczech Izba Przemysłowo-Handlowa ocenia szanse na nowy rok? Dr. Lars Gutheil, Dyrektor Generalny AHK Polska, podejmuje się spojrzenia w przyszłość.

Dr Lars Gutheil Dyrektor Generalny, Członek Zarządu AHK Polska

Panie Dyrektorze, rok 2021 był kolejnym niełatwym rokiem dla handlu. Jak może Pan podsumować polsko-niemieckie stosunki gospodarcze?

Polska podkreśliła swe znaczenie gospodarcze dla Niemiec również w drugim roku pandemii. Od stycznia do października 2021 r. obroty w handlu bilateralnym przekroczyły 120 mld euro, osiągając niemalże poziom z całego poprzedniego roku. Wszystko wskazuje na to, że Polska utrzyma swoje piąte miejsce wśród największych partnerów handlowych Niemiec i nie pozwoli wyprzedzić się Włochom. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku eksport z Polski do Niemiec zwiększył się o ponad 20 procent. Import z kolei wzrósł o ponad 19 procent. Liczby te robią wrażenie i świadczą o wzajemnym powiązaniu naszych gospodarek.

Jakie grupy towarów odgrywają przy tym szczególną rolę?

Mimo niemalże bezprecedensowego załamania łańcucha dostaw, które zapewne będzie widoczne również w 2022 r., klasyczne branże, takie jak przemysł samochodowy i maszynowy, wciąż dominują. Bardzo dynamicznie rozwijały się również branża chemiczna, metalowa i farmaceutyczna. Polska ostatnio znów pokazała, że jest numerem jeden w Europie w zakresie produkcji mebli, dane liczbowe od miesięcy wyraźnie rosną. Reasumując, nie ma tu jednego „Lewandowskiego“, który przeważa szalę w grze, lecz jest cały zespół mocnych zawodników.

W Polsce wiele osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób wybory do Bundestagu wpłyną na wzajemne stosunki gospodarcze.

Również za kadencji nowego rządu niemieckiego spodziewamy się kontynuacji polityki gospodarczej. Nowością jest na pewno dużo mocniejsze ukierunkowanie na sprawy klimatyczne, które zostały teraz włączone do Ministerstwa Gospodarki. Oznacza to, że w łańcuchach dostaw wzrośnie znaczenie produkcji neutralnej dla klimatu. Nie jest to jednak zasadniczo nic nowego – już dziś zakłady produkcyjne są konfrontowane z odpowiednimi wymaganiami swych odbiorców. Niemniej jednak podkreśla to, jak ważna jest szybka i przejrzysta transformacja energetyczna w Polsce. Sektor gospodarczy powinien być tu ściśle zintegrowany, gdyż chodzi tu przecież także o ważne decyzje inwestycyjne.

Jak wygląda zatem rozwój niemieckich inwestycji w Polsce?

Zasadniczo nadal dobrze. Przede wszystkim w zakresie poszerzenia dotychczasowych inwestycji. MAN rozbudowuje swoją fabrykę w Niepołomicach za ok. 95 mln euro. Robert Bosch planuje nową linię produkcyjną dla nowoczesnych układów hamulcowych w Mirkowie. ZF inwestuje w nową produkcję podzespołów elektronicznych w Częstochowie za ponad 100 mln euro. Bayer rozszerza swoją obecność o Tech Hub w Warszawie i 400 specjalistów z branży IT. Inwestycje wskazują na rosnące wymagania technologiczne i kwalifikacje. Ogólnie Polska ma duże szanse na skorzystanie z reorganizacji łańcucha dostaw po pandemii. Musi jednak pozostać atrakcyjna zarówno pod względem podatków i polityki energetycznej, jak i pod względem środowiska dla dostawców i start-upów. Oczywiście również koszty, biurokracja i ramy prawne a także wizerunek wybranej lokalizacji odgrywają ważną rolę.

Jakie działania podejmuje AHK w celu wspierania dialogu między obydwoma krajami w 2022 r.?

W obu krajach są nowi ministrowie gospodarki. Mamy nadzieję na szybkie spotkanie i już teraz wyczuwamy, jakie zagadnienia będą ważne po obu stronach. Ponowne podjęcie regularnych spotkań w ramach forów gospodarczych w 2022 r., przerwanych na skutek pandemii, zostałoby bardzo miło przyjęte w AHK. Uważam, że my jako Izba Przemysłowo-Handlowa oferowaliśmy w czasie kryzysu wywołanego pandemią wiele forów umożliwiających wymianę – między innymi poprzez nasze komisje i nowy format konferencji Polsko-Niemieckie Rynki Przyszłości. W 2022 r. chcemy bardzo intensywnie pracować z ministerstwami i instytucjami po obu stronach i oczywiście ponownie ściśle powiązać ze sobą niemieckie kraje związkowe i polskie województwa – mam nadzieję, że również w formie delegacji i spotkań bezpośrednich.

Jak brzmi Pańska prognoza na 2022 rok?

Obecnie przechodzimy przez bardzo trudny okres pandemii. Ufam jednak bardzo, że w 2022 r. ostatecznie przezwyciężymy kryzys – dzięki szczepieniom i wprowadzeniu skutecznych leków. Polska i Niemcy okazały się nad wyraz skutecznymi partnerami gospodarczymi w czasie pandemii. Odczuwamy w AHK ogromną dynamikę – mimo pandemii w 2021 r. odnotowaliśmy rekordową liczbę zleceń. Jestem przekonany, że rozwój ten utrzyma się w nowym roku. Dlatego też z optymizmem i dużą motywacją spoglądam na nadchodzące miesiące.  

 

Dziękuję za rozmowę.