AHK Polska kończy 25 lat

29. maja 1995 r., dokładnie przed 25 laty, powstała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska). To największa bilateralna izba w Polsce, zrzeszająca ok. 1000 firm członkowskich, wspierająca aktywność firm z Polski i z Niemiec na sąsiednich rynkach. Polska w międzyczasie awansowała na pozycję szóstą wśród partnerów handlowych Niemiec, a obroty w handlu dwustronnym między Polską i Niemcami wyniosły 124 mld euro. Liczba spółek niemieckich operujących w Polsce zwiększyła się do ok. 5.500 firm, zatrudniających bezpośrednio ok. 400.000 pracowników. Niemcy, to od lat najważniejszy partner handlowy Polski, na którego przypada ponad ¼ obrotów w polskim handlu zagranicznym.

"Od 1995 roku, kiedy powstała AHK Polska, wolumen handlu między Polską a Niemcami wzrósł dziesięciokrotnie do obecnego poziomu około 124 mld euro.”- mówi dr Volker Treier, szef pionu handlu zagranicznego i członek zarządu Zrzeszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) w Berlinie. „To ogromny sukces naszych dwustronnych stosunków gospodarczych. Do tego sukcesu przyczyniła się również wieloaspektowa działalność Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), której sieć łączy wszystkich ważnych partnerów z obu krajów. Dziś, 25 lat po założeniu, AHK jest jednym z najważniejszych przedstawicielstw handlu zagranicznego w Polsce i jednocześnie ważnym ogniwem światowej sieci niemieckich izb handlowych za granicą, operujących w ponad 140 lokalizacjach w 92 krajach. Jako organizacja członkowska, konkurencyjny usługodawca i ważny gracz w dwustronnej promocji handlu zagranicznego, AHK odgrywa istotną rolę w budowaniu relacji i współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami. Jest to pierwszy punkt kontaktowy dla firm niemieckich w Polsce i wielu polskich firm na ich drodze na rynek niemiecki” – dodaje Treier.

Początki AHK Polska sięgają jesieni 1994 r., kiedy to w siedzibie Związku Rzemiosła w Warszawie, miejscu, w którym do dziś mieści się warszawskie biuro AHK Polska, dokonano wyboru pierwszego prezesa Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 29 maja 1995 r. dokonano oficjalnej rejestracji izby w warszawskim Sądzie Gospodarczym. „W Warszawie funkcjonowało biuro reprezentacyjne AHK. Grupa osób, na czele z doktorem Janem Kulczykiem, starała się o założenie bilateralnej izby” - wspomina Wojciech Kostrzewa, jeden z założycieli izby, który od początku zasiadał w zarządzie AHK, a w 2004 r. został jej prezesem. „Nie było na to politycznej zgody aż do połowy lat 90. Związek Rzemiosła Polskiego odważył się przygarnąć najpierw przedstawicielstwo izby, potem AHK. To było symboliczne: jedna z organizacji reprezentujących polski biznes wyciągnęła rękę do raczkującej izby” – mówi W. Kostrzewa. Podkreśla, że „część polskiego cudu gospodarczego zawdzięczamy międzynarodowej współpracy na wszystkich szczeblach i we wszystkich obszarach, a Niemcy okazały się bardzo dobrym partnerem”. Misja, jaką jest reprezentacja przedsiębiorców w relacjach z administracją rządową, była od początku jedną z podstawowych sił napędowych AHK. „Nie baliśmy się obierać zdecydowanego stanowiska. AHK była członkiem Polskiej Rady Przedsiębiorczości. Walczyliśmy m.in. o wprowadzenie podatku liniowego, co częściowo się powiodło. Podejmowaliśmy wiele inicjatyw związanych z wejściem Polski do UE” – wspomina W. Kostrzewa.

Obecnie przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej działa kilkanaście komisji branżowych. Praca w komisjach to jedna z kluczowych form reprezentacji interesów firm członkowskich, skupionych wokół określonych zagadnień gospodarczych, bądź w danej branży. Sektory i tematy reprezentowane przez komisje AHK Polska obejmują m.in.: gaz i energię, zamówienia publiczne, innowacje, edukację zawodową, prawo i podatki, budownictwo, transport i logistykę, ochronę środowiska i energie odnawialne, rynek pracy.

W roku powstania AHK Polska  liczba firm członkowskich wynosiła 281. Z upływem lat AHK stała się największą bilateralną izbą gospodarczą w Polsce, zrzeszającą ok. 1000 firm.

"Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze stale zyskują na znaczeniu", mówi dr Lars Gutheil, dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.  "Polska już dawno przestała być tanią fabryką dla niemieckich firm, znacznie zdywersyfikowała swoją gospodarkę i stała się międzynarodowym graczem na wielu poziomach. Dotyczy m.in wielu branż <z przyszłością>, takich jak e-mobilność, logistyka i usługi IT" – dodaje Gutheil.

AHK wspiera ekspansję polskich firm na rynku niemieckim, zakładając ich spółki zależne w Niemczech lub poszukując partnerów biznesowych. Obecnie w Niemczech działa około 1 000 polskich firm, które stworzyły bezpośrednio ponad 10 000 miejsc pracy. Kolejne 500.000 innych miejsc pracy w gospodarce niemieckiej związanych jest z handlem z Polską.

"Uważamy, że jednym z naszych priorytetów jest tworzenie platformy transferu know-how między Polską i Niemcami. Trendy takie jak digitalizacja procesów i przemysł 4.0 należą dziś do najważniejszych tematów w biznesie. Raz za razem widzimy pozytywne dla obu krajów skutki dwustronnej współpracy w tym obszarze" - mówi Gutheil.

 

Partnerzy Platynowi

Partnerzy Złoci

Partnerzy Srebrni