Nasz zespół

Kosma Kaim

Indywidualne Doradztwo Rynkowe

Maria Kozłowska

Koordynatorka Eventów

Biuro Regionalne Katowice

Dominika Knauer

Indywidualne Doradztwo Rynkowe

Aleksandra Kozaczyńska

Indywidualne Doradztwo Rynkowe

Anna Kowalczyk

Manager
Indywidualne Doradztwo Rynkowe