Informacje prasowe

Startuje konkurs INNOspace Masters!

13.02.2024

Space Up Your Life - Innovations for a smarter Earth and Space

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać już od 15 lutego 2024.

INNOspace Masters to międzynarodowy konkurs innowacji organizowany przez Niemiecką Agencję Kosmiczną w DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) we współpracy z ESA, Airbus i OHB. Konkurs został zainicjowany w 2015 roku. Jego tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: Space Up Your Life - Innovations for a smarter Earth and Space.  

Konkurs jest otwarty dla firm niezależnie od ich wielkości, start-upów, instytucji badawczych i uniwersytetów, a także osób prywatnych z całego świata.

Dla uczestników konkurs może stać się szansą na nawiązanie współpracy z niemieckim przemysłem kosmicznym i otworzyć im drogę do rozwoju ciekawych międzynarodowych projektów w przyszłości.

 

Cel

Konkurs promuje pomysły na transfer technologii i wiedzy specjalistycznej z innych branż do sektora kosmicznego (spin-ins/New Space) lub z sektora kosmicznego do sektorów niezwiązanych z kosmosem (spin-off) w celu wyznaczenia nowych impulsów dla rozwiązań kolejnej generacji w branży kosmicznej w Niemczech i Europie.

 

Wyzwania

Konkurs oferuje pięć różnych wyzwań, w których można wziąć udział. Każde wyzwanie obejmuje szeroki zakres tematów i koncentruje się na innym etapie dojrzałości technologicznej - od badań stosowanych po rozwiązania gotowe do wprowadzenia na rynek. Wyzwania na rok 2024 są następujące:

Wyzwanie DLR:

Badania stosowane na rzecz przełomowych innowacji

Wyzwanie ESA BIC:

Dołącz do nowej gospodarki kosmicznej

Wyzwanie ESA BA:

Przestrzeń kosmiczna dla każdej branży

Wyzwanie Airbusa:

Wspieranie komercjalizacji na rzecz zielonej przestrzeni kosmicznej

Wyzwanie OHB:

Kształtuj przestrzeń kosmiczną dla lepszej przyszłości

 

Nagroda

Zwycięzcy INNOspace Masters 2024 Challenges wyruszą w spersonalizowaną podróż, aby przekształcić swój pomysł w rzeczywisty innowacyjny projekt lub firmę, uzyskując:

- dostęp do kapitału i finansowania

- wsparcie ze strony specjalistów ds. badań i rynku

- szansę na współtworzenie innowacji z liderami światowego rynku

- dostęp do sieci najważniejszych podmiotów w Niemczech i Europie, pozwalający na 

kształtowanie przyszłości branży kosmicznej.

 

Konkurs w liczbach

Od 2015 r. ponad 1500 firm, MŚP, start-upów, uniwersytetów, instytutów badawczych, pozauniwersyteckich organizacji badawczych i osób prywatnych z 40 krajów zgłosiło około 700 pomysłów. Do tej pory wybrano 86 finalistów, którym przyznano nagrody i granty o łącznej wartości 9,4 mln euro. Nagrody te umożliwią zwycięzcom realizację ich pomysłów w perspektywie długoterminowej i przekształcenie ich w konkretne projekty innowacyjne przy wsparciu partnerów poszczególnych wyzwań.

Zwycięzcy pięciu wyzwań w 2024 r. zostaną ogłoszeni podczas ceremonii w Berlinie 9 października 2024 r.

 

Zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenia można nadsyłać od 15 lutego do 23 kwietnia 2024 roku.

innospace-masters.de

Broszura informacyjna do pobrania