Wiadomości gospodarcze

Komisja podatkowa AHK Polska: Fundacja rodzinna to rozwiązanie nie tylko dla firm prywatnych i rodzinnych

10.02.2023

Wyczekiwana przez polskie firmy prywatne i rodzinne ustawa ostatecznie wejdzie w życie. 6 lutego Prezydent złożył podpis pod ustawą o fundacji rodzinnej, której celem jest m.in. przeprowadzenie skutecznej, wielopokoleniowej sukcesji polskich firm, budowa silnych rodzinnych marek, a także utrzymanie kapitału w rękach jednej rodziny oraz ochrona przed jego rozdrobnieniem.

To wszystko wkrótce będzie możliwe dzięki podpisanej przez Prezydenta ustawie o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna będzie jednak nie tylko narzędziem sukcesyjnym dla polskich firm prywatnych i rodzinnych, dlatego warto zainteresować się tą nową instytucją. Wszystko wskazuje, że może ona szybko stać się w Polsce popularna.

Ustawa o fundacji rodzinnej powstała przy dużym udziale środowisk polskich firm prywatnych i rodzinnych. Ta nowa instytucja w polskim porządku prawnym, wzorowana na rozwiązaniach obowiązujących w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii, ma gwarantować ciągłość działalności firmy rodzinnej i zapewnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez pokolenia, a także wspierać wielopokoleniową sukcesję.

Zadaniem fundacji rodzinnej ma być realizacja celów określonych przez fundatora, w oparciu o przekazany przez niego majątek. Pozwoli to budować ład rodzinny, co szczególnie dotyczy rodzin związanych z biznesem oraz będzie służyć akumulacji kapitału. To z kolei zwiększa szanse na podjęcie aktywności inwestycyjnej. Fundacja rodzinna będzie zarządzać majątkiem w oparciu o mienie jakie przekaże jej fundator lub inne osoby. Możliwa będzie reinwestycja zysków oraz zbywanie i nabywanie majątku w trakcie funkcjonowania fundacji rodzinnej. Podstawowym zadaniem będzie także ochrona posiadanego majątku.

Temat fundacji rodzinnej najczęściej pojawia się przy okazji sukcesji, która w naturalny sposób dotyka coraz większą liczbę polskich przedsiębiorców. Warto jednak zwrócić uwagę, że fundacja rodzinna będzie narzędziem, które będzie można wykorzystywać do szeroko rozumianego zarządzania majątkiem (szczególnie budowy prywatnych firm inwestycyjnych lub podmiotów o charakterze family office). I często to te cele (a nie kwestie stricte sukcesyjne) będą motywowały do zakładania fundacji rodzinnych.

Fundacja rodzinna będzie mogła być wykorzystywana także do budowy i ochrony majątku wyższej kadry menedżerskiej (np. Członków Zarządu) i wysokiej klasy specjalistów (np. lekarzy), których aktywność zawodowa narażona jest na wiele obszarów ryzyka finansowego.

Dlatego warto śledzić praktyczne wykorzystanie fundacji rodzinnej w kolejnych miesiącach i latach, ponieważ wszystko wskazuje, że ta instytucja stanie się szybko w Polsce popularna.

Autorzy:
Marcin Frank – partner w kancelarii Zwyrtek & Wspólnicy
Michał Zwyrtek – dyrektor finansowy w APA Group