Firmy członkowskie pomagają

III edycja programu Sprawny staż. Zgłoś firmę i rozwijaj DEI

24.01.2024

Fundacja Integralia zaprasza do udziału w III edycji programu „Sprawny staż”. W tym roku zwiększyła się liczba miejsc dla pracodawców.

Celem inicjatywy jest stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy młodymi, ambitnymi osobami z niepełnosprawnościami a społecznie odpowiedzialnym biznesem. Firmy mogą aplikować do 15 marca 2024 r.

„Sprawny staż” to 3-miesięczne płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Program jest realizowany w partnerstwie z największymi firmami w Polsce. Właśnie ruszyła rekrutacja do trzeciej odsłony tego przedsięwzięcia. Dotychczas w projekcie wzięli udział: Accenture, Bayer, ERGO Hestia, IKEA, Siemens Healthineers, Symfonia oraz Twinings. Firmy te zorganizowały stanowiska dla 38 stażystów. 40% z nich otrzymało możliwość dalszej współpracy.

Organizatorem „Sprawnego stażu” jest Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia posiadająca 20-letnie doświadczenie w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w korporacjach. W tym roku Integralia zapewnia aż 12 miejsc dla pracodawców zainteresowanych rozwojem idei DEI (diveristy, equity and inclusion) w obszarze niepełnosprawności.

W programie mogą wziąć udział firmy, które posiadają status dużego przedsiębiorstwa i wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju oraz chcą zorganizować staże dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Fundacja zapewnia rekrutację stażystów, szkolenia dla zespołów oraz merytoryczne wsparcie. Skuteczne działania w tych obszarach pozwalają kandydatom i firmom zrealizować staż w przyjaznych i komfortowych warunkach.

Przyjęcie stażysty wyłonionego na drodze rekrutacji prowadzonej przez Fundację Integralia wiąże się z przygotowaniem stanowiska pracy i zespołu do współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Podczas szkoleń przyszli współpracownicy uczą się, jak nawiązywać kontakt z osobami ze szczególnymi potrzebami, jak przystosować stanowisko pracy oraz zniwelować bariery fizyczne i mentalne. Po etapie rekrutacyjnym i szkoleniowym pracodawca podpisuje umowę ze stażystą, wyznacza opiekuna i realizuje staż w wybranym obszarze. Firmy we własnym zakresie decydują o rodzaju umowy ze stażystą oraz o stacjonarnej bądź zdalnej formie wykonywania pracy. W czasie trwania stażu pracodawca przez cały czas może liczyć na eksperckie wsparcie i wskazówki ze strony fundacji. Organizacja implementująca program osiąga także konkretne rezultaty i korzyści.

– Nasz udział w programie „Sprawny staż” jeszcze bardziej utwierdził nas w przekonaniu o istotności różnorodności w organizacjach. Zauważyliśmy, że ma to pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników. Program okazał się dużym sukcesem – udało nam się wykorzystać wszystkie dozwolone przez regulamin pozycje, dzięki czemu zaprosiliśmy do współpracy trzech stażystów_ek. Zarówno program, jak i otrzymany od uczestników_ek feedback, pozwoliły nam zidentyfikować obszary, które wymagają dalszego rozwoju. W tym roku również planujemy zostać Partnerem Programu i zachęcamy każdą organizację do dołączenia do tej inspirującej inicjatywy – mówi Magdalena Galant-Bielecka, Service Delivery Lead and People with Disabilities Program Lead w Accenture Operations Poland.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem powinny wysłać formularz zgłoszeniowy na adres fundacja(at)integralia.pl w terminie do 15 marca 2024 r. Formularz zawiera oferty staży, czyli zadania, wymagania wobec kandydatów oraz korzyści ze współpracy. Uwzględnia również analizę stanowiska pracy pod kątem przystosowania dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Każda firma może zgłosić maksymalnie 3 miejsca stażowe. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagania istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych staży. Szczegóły programu zawarte są w  regulaminie dostępnym na stronie internetowej sprawnystaz.pl.

Wszelkie pytania związane z udziałem w „Sprawnym stażu” należy kierować do koordynatorki Agnieszki Zborowskiej pod adres e-mail: agnieszka.zborowska(at)integralia.pl