Niemcy widziane z kosmosu

CloudFerro

Platforma CODE-DE czyli Niemcy z kosmosu w publicznej chmurze obliczeniowej. Na zlecenie Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) CloudFerro dostarczyło, rozwija i jest operatorem platformy CODE-DE - innowacyjnej chmury obliczeniowej z dostępem do bogatego repozytorium różnorodnych danych satelitarnych terenu Niemiec oraz ich pochodnych. Z platformy CODE-DE mogą korzystać niemieckie podmioty gospodarcze, naukowe i instytucje publiczne. Użytkownicy platformy mają dostęp do aktualnej mozaiki dokładnych zdjęć terenu Niemiec, pokazujących m.in. zanieczyszczenie powietrza, ruchy gruntu czy zmiany wilgotności gleby. Platforma stwarza szerokie możliwości rozwoju dla projektów prowadzonych przez niemiecką administrację publiczną i naukowców, ułatwiając budowanie łańcuchów produkcyjnych wykorzystujących dane satelitarne.

CloudFerro jest polską firmą teleinformatyczną, powstałą w 2015 roku. Świadczy usługi przetwarzania w chmurze. Dostarcza i obsługuje chmury obliczeniowe dla wyspecjalizowanych rynków, m.in. dla europejskiego przemysłu kosmicznego, obsługujące repozytoria danych satelitarnych obserwacji Ziemi. Z zaawansowanych technologicznie rozwiązań CloudFerro korzystają wiodące firmy i instytucje naukowe w Europie, m.in. ESA, ECMWF, Eumetsat, DLR i inne.

https://cloudferro.com/