Getty Images/wellphoto
Spotkanie online
Region Wrocław
Szkolenia & Warsztaty
Webinar: Wpływ pandemii Covid -19 na pomoc publiczną – realizowane inwestycje i perspektywy dalszego wsparcia
Miejsce
Spotkanie online
Show place in map
Początek wydarzenia
24.04.2020 · 12:00
Koniec wydarzenia
24.04.2020 · 13:30

Aktualna sytuacja w kraju i na świecie niewątpliwie ma wpływ na inwestycje realizowane ze wsparciem pomocy publicznej. Przedsiębiorcy mogą aktualnie podejmować szereg decyzji mających bezpośredni wpływ na udzieloną im pomoc publiczną. Dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami niedotrzymania warunków zezwolenia czy też decyzji o wsparciu.

 

Czy aktualne działania w celu ratowania przedsiębiorstw mogą mieć wpływ na udzieloną pomoc publiczną? Czy w związku z pandemią są przewidziane szczególne zasady gwarantujące większą elastyczność w obszarze planowania zatrudnienia i produkcji? Co, jeśli nie uda się zrealizować wszystkich zobowiązań? Jak reagować na zagrożenia związane z realizacją inwestycji (np. skutki koronawirusa)?

Podczas praktycznego szkolenia on-line, eksperci z Olesiński & Wspólnicy odpowiedzą na te oraz  wiele innych pytań, dzieląc się dotychczasowymi doświadczeniami. Doradzą też, jakie środki zaradcze podjąć, aby w obecnej sytuacji zabezpieczyć spółkę przed ew. niedotrzymaniem warunków z zezwolenia strefowego bądź decyzji o wsparciu.

Program szkolenia

  •  Wpływ pandemii COVID-19 na pozyskaną pomoc publiczną
  1. wpływ obecnej sytuacji epidemiologicznej na zagadnienia związane z pomocą publiczną;
  2. możliwe działania przedsiębiorców w celu zminimalizowania ryzyk związanych z zagrożeniami dot. realizacji projektu / obowiązków wynikających z zezwolenia/ decyzji;
  3. zmiana, cofnięcie i wygaszenie zezwolenia/ decyzji w kontekście aktualnej sytuacji i obecnie obowiązujących przepisów.
  • Pakiety pomocowe dla przedsiębiorców w związku z COVID-19
  1. działania instytucji udzielających pomocy w celu łagodzenia wpływu pandemii na projekty związane z pomocą publiczną;
  2. aktualne programy wspierające przedsiębiorców.
  • Pytania uczestników
Beata Ausbiter-Żuk

Beata Ausbiter-Żuk

Biuro Regionalne Wrocław

Partner