VerpackG oraz LUCID krok po kroku

Kompleksowe szkolenie w zakresie obowiązków opakowaniowych w Niemczech

Niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG) obowiązuje od 2019 roku, a od 2021 wchodzi w życie jej nowelizacja. Obowiązki opakowaniowe dotyczą wszystkich podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek niemiecki, również polskie firmy eksportujące towary do Niemiec w ramach sprzedaży B2B oraz B2C (dotyczy także sprzedaży internetowej), a ich niewypełnianie wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi sięgającymi nawet 200 000 EUR. Ze względu na złożoność tematu i spory stopień skomplikowania kluczowe jest odpowiednie zapoznanie się z niemieckim przepisami w tym zakresie.

Znajomość i zastosowanie regulacji wynikających z ustawy VerpackG ułatwia poruszanie się po systemie opakowaniowym w Niemczech. Odpowiednie zrozumienie tej tematyki przekłada się z kolei na prawidłowe wypełnianie obowiązków przez polskich eksporterów.

Izba od wielu lat prowadzi serwis informacyjny w zakresie obowiązków dotyczących opakowań wprowadzanych do obrotu w Niemczech. Stale obserwujemy niezrozumienie lub nieprawidłowe realizowanie obowiązków przez firmy wynikające z braku pełnej wiedzy na temat niemieckiego systemu znacznie różniącego się od BDO. Z tego względu postanowiliśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i organizujemy szkolenia omawiające kompleksowo kwestie opakowaniowe i pozwalające na szerokie zrozumienie regulacji w tym zakresie i przekazujące praktyczną wiedzę, jak poruszać się po systemie opakowaniowym w Niemczech.

Podczas 4-godzinnego szkolenia szczegółowo omówimy zagadnienia istotne z punktu widzenia niemieckiej ustawy o opakowaniach i jej nowelizacji na podstawie ich przyjętego tekstu, dokumentacji opublikowanej przez Zentrale Stelle Verpackungsregister oraz case studies.

Szkolenie dedykowane jest firmom eksportującym lub planującym eksport do Niemiec. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie odbędzie się w przypadku zgłoszenia min. 10 uczestników.

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli na bieżąco zadawać pytania. Po szkoleniu uczestnicy mają również możliwość prowadzenia mailowych konsultacji z prowadzącą. Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia udziału w szkoleniu.

Koszt udziału w szkoleniu 690 zł netto + VAT (rabat dla firm członkowskich AHK 15%). Płatność dokonywana jest na podstawie faktury VAT. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie udziału przed szkoleniem. Zgłoszenie dokonywane jest za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Terminy szkoleń

 

 • 01.02.2024
 • 14.03.2024
 • 11.04.2024
 • 16.05.2024
 • 20.06.2024

online, godz. 10:00-14:00

Agenda

 • VerpackG (główne założenia, najważniejsze definicje)
 • Rodzaje opakowań (analiza i omówienie) 
 • Podmiot wprowadzający (definicja, analiza przypadków)
 • Katalog opakowań Zentrale Stelle (przewodnik po katalogu, budowa katalogu, case studies)
 • LUCID (rejestracja, publiczny rejestr, zgłaszanie ilości, wprowadzanie marek, wyrejestrowanie)
 • VerpackG2 (etapy wejścia w życie nowelizacji, istotne zmiany)
 • E-Commerce (platformy marketplace, dropshipping i fulfillment)
   

Prowadząca

Anna Kowalczyk – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze oraz Szkoły Głównej Handlowej, od 6 lat pracownik Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) w Dziale Indywidualnego Doradztwa Rynkowego, gdzie m.in. prowadzi bezpłatny serwis informacyjny w zakresie obowiązków wynikających z niemieckiej ustawy o opakowaniach (VerpackG), udziela wsparcia w rejestracji w LUCID oraz podpisaniu umowy z organizacją odzysku Landbell, prowadzi seminaria i szkolenia z zakresu VerpackG.

VerpackG oraz VerpackG2 krok po kroku

Zgłaszam swój udział w wydarzeniu:

Firma członkowska AHK*

Prosimy o wybranie terminu szkolenia:*

*Pola konieczne do wypełnienia

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatorów, a także na publikację zdjęć, wykonanych podczas spotkania.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
− podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji/spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
− realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.