Szkolenie- ustawa o obowiązkach dot. należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw – Lieferkettengesetz

1 stycznia 2023 r. weszła w Niemczech w życie ustawa o obowiązkach dot. należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw – Lieferkettengesetz. Nakłada ona na niemieckich przedsiębiorców liczne obowiązki związane z przestrzeganiem standardów dotyczących praw człowieka i ochrony środowiska u bezpośrednich i pośrednich dostawców na całym świecie.

Oznacza to, że średnie i duże niemieckie firmy (zatrudniające ponad 3000 pracowników, a od 1 stycznia 2024 r. ponad 1000 pracowników) będą musiały wykazać poprzez wdrożenie specjalnych procedur, że współpracują z dostawcami i usługodawcami, którzy przestrzegają określonych w ustawie standardów praw człowieka i ochrony środowiska.

Zatem ustawa ta dotyczy pośrednio wielu polskich przedsiębiorców, którzy eksportują swoje towary lub usługi do Niemiec. Branże, w których niemieccy kontrahenci będą musieli wdrożyć procedury wymagane ustawą to między innymi: importerzy towarów z Europy, branża budowlana, rolnictwo i rybołówstwo, usługi sprzątania i ochrony oraz transport i logistyka.

Polscy przedsiębiorcy mogą przygotować się na te zmiany, a dobrowolne wdrożenie konkretnych procedur może przyczynić się do umocnienia pozycji na rynku. Szkolenie przeznaczone jest dla firm eksportujących lub planujących eksport towarów lub usług do Niemiec.

W trakcie 1,5 godzinnego szkolenia określimy:

 • standardy, których należy przestrzegać
 • procedury, które będą wdrażane przez niemieckie firmy
 • zmiany, które polskie firmy mogą wdrożyć już teraz, aby zachować lub utrzymać przewagę konkurencyjną

Ilość miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie odbędzie się w przypadku zgłoszenia min. 10 uczestników.

Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki będą mogli na bieżąco zadawać pytania. Uczestniczący w szkoleniu otrzymają imienne zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Koszt udziału w szkoleniu 290 zł netto + VAT (rabat dla firm członkowskich AHK 15%). Płatność dokonywana jest na podstawie faktury VAT. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie udziału przed szkoleniem. Zgłoszenie dokonywane jest za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Terminy szkoleń:

 • 28.02.2023
 • 18.04.2023
 • 23.05.2023
 • 24.10.2023
 • 28.11.2023 

online, godz. 10:00-11:30

Agenda

 • ustawa LieferkettenG - zakres zastosowania (kogo dotyczy) i definicje
 • obowiązujące standardy praw człowieka i ochrony środowiska
 • obowiązki niemieckich przedsiębiorców
 • wpływ ustawy na bezpośrednich i pośrednich dostawców
 • konsekwencje naruszeń
 • ustawa jako szansa dla polskich przedsiębiorców?
Marta Fandrey

Prowadząca

radczyni prawna Marta Fandrey – absolwentka studiów prawniczych w Polsce i w Niemczech, w ramach własnej kancelarii w Düsseldorfie wspiera polskie firmy na niemieckim rynku, zarówno w początkowej fazie wejścia na niemiecki rynek, jak i w bieżącym działaniu.

Szkolenie-Lieferkettengesetz

Zgłaszam swój udział w wydarzeniu

Firma członkowska AHK*

Prosimy o wybranie terminu szkolenia:*

*Pola konieczne do wypełnienia

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatorów, a także na publikację zdjęć, wykonanych podczas spotkania.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
− podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji/spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
− realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.
© Getty Images/donvictorio