Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą

© K.RAINKA

Publikacja „Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą” ukazała się jako podsumowanie konferencji o tym samym tytule zorganizowanej we wrześniu 2017 roku przez AHK Polska. Głównym celem konferencji było stworzenie przestrzeni do wymiany międzynarodowych i ponadzakładowych doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego, stąd obecność przedstawicieli polskich i niemieckich ministerstw, przedsiębiorców oraz niemieckich zagranicznych izb przemysłowo-handlowych. W publikacji skoncentrowaliśmy się na dwóch głównych kwestiach: ukazaniu rozwiązań systemowych w danych krajach (Niemcy, Portugalia, Słowacja, Węgry) oraz przedstawieniu inicjatyw i projektów z zakresu kształcenia zawodowego stworzonych przez firmy działające w Polsce (Bosch, Lidl, Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Solaris, Steico). Mamy nadzieję, że tym samym nasza publikacja będzie inspiracją nie tylko dla działań na poziomie ministerialnym, ale również na szczeblu lokalnym, dla zawiązywania współpracy między przedsiębiorcami a szkołami branżowymi i technikami. W publikacji znalazł się również raport OECD przedstawiający szanse jakie daje młodym ludziom kształcenie zawodowe oraz podsumowanie wniosków sformułowanych w trakcie paneli dyskusyjnych na wrześniowej konferencji.

Publikacja mogła powstać dzięki wsparciu: