Senior Representative Public Affairs

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest oficjalnym przedstawicielem niemieckiej gospodarki Polsce . Od prawie 30 lat promuje dwustronne stosunki handlowe i gospodarcze oraz reprezentuje interesy polskich i niemieckich przedsiębiorstw w obu krajach. Jako neutralna i ideologicznie obiektywna organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków wobec niemieckich i polskich organów i instytucji rządowych, inicjowanie i rozwijanie relacji biznesowych oraz przekazywanie ważnych informacji. AHK Polska zrzesza obecnie ponad 1100 firm członkowskich z obu krajów, co czyni ją największą izbą bilateralną w Polsce.

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu w Warszawie w najszybszym możliwym terminie Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

Senior Representative Public Affairs (m/w/d)

Opis stanowiska :

Wraz ze  współpracownikiem zajmującym się nową gospodarką i nowymi modelami biznesowymi oraz w bezpośredniej koordynacji z dyrekcją i zarządem Izby, będziesz kształtować zagadnienia polityki gospodarczej, którymi zajmuje się AHK Polska. Robiąc to, zawsze będziesz mieć na uwadze interesy całej gospodarki. Koncentrujesz się na polskiej polityce gospodarczej i energetycznej, zrównoważonym rozwoju i polityce inwestycyjnej. Nawiązujesz kontakty z władzami publicznymi, organizujesz i moderujesz grupy robocze i komisje eksperckie oraz doradzasz zarządowi w zakresie formułowania stanowisk i podejmowania działań. Do Twoich zadań należy również wspieranie merytoryczne niemieckich stoisk i dyskusji na wiodących kongresach i konferencjach. W ten sposób będziesz również bezpośrednio zaangażowany w sprawy członkowskie AHK i pozyskiwanie nowych firm członkowskich.

Oczekiwania:

Posiadasz wykształcenie wyższe i zdobyłeś już kilkuletnie doświadczenie w adekwatnym środowisku pracy - najlepiej w administracji, w agencji lub w instytucji gospodarczej. Posiadasz dogłębne zrozumienie kontekstów polityki gospodarczej. Jesteś samodzielny, wysoce zmotywowany i skuteczny w sprawach organizacyjnych i realizacji projektów, zorientowany na zespół i rozwiązania oraz otwarty na nieszablonowe myślenie. Łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i przedstawiasz fakty w zrozumiały i przekonujący sposób. Znajomość języka niemieckiego i możliwie dobra wiedza na temat niemieckiej gospodarki będą dodatkowymi atutami.

Oferujemy:

  • nowoczesne środowisko pracy w zmotywowanym, międzynarodowym zespole
  • wysoki poziom odpowiedzialności i swobody twórczej
  • bezpośredni kontakt z kierownictwem i zarządem
  • wynagrodzenie z szerokim zakresem świadczeń dodatkowych, w tym ubezpieczeniem zdrowotnym i premiami

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Jeśli jesteś zainteresowany aktywnym wspieraniem nas, czekamy na Twoją aplikację (list motywacyjny i CV w języku niemieckim ) wraz z podaniem oczekiwanego wynagrodzenia do 6 lutego 2024 r. Wyślij zgłoszenie na aplikacja(at)ahk.pl

Nr referencyjny

EBE/OA/012024

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)."
oraz
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, dalej „AHK”, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji".

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, dalej „AHK”, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 87,  00-855 Warszawa („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, świadczące usługi rekrutacyjne i księgowe, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.