Krajowy System e-Faktur - CRIDO - Comarch

Krajowy System e-Faktur - CRIDO - Comarch

Zgłaszam się na wydarzenie:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez spółki wchodzące w skład Grupy Comarch oraz Crido Doradztwo A. Puncewicz Sp. J.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przez spółki wchodzące w skład Grupy Comarch* oraz Crido Doradztwo A. Puncewicz Sp. J. jako współadministratorów, moich danych osobowych podanych w formularzu w celu otrzymywania informacji handlowych o produktach lub usługach świadczonych przez ww. podmioty na podany przeze mnie adres e-mail. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej https://www.comarch.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/ oraz https://crido.pl/polityka-prywatnosci/

* Aktualna lista spółek z Grupy Comarch oraz ich dane kontaktowe dostępne są na stronach: https://www.comarch.pl/o-firmie/grupa-kapitalowa-i-spolki-stowarzyszone/, https://www.comarch.pl/kontakt/spolki-zalezne-i-stowarzyszone/

Proszę zaznaczyć tak lub nie*

Klauzula poufności
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatorów, a także na publikację zdjęć, wykonanych podczas spotkania.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
− podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji/spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
− realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.