Praca

AHK Polska pomoże Ci znaleźć odpowiednie oferty pracy. Jesteś we właściwym miejscu.

Prowadzimy rekrutacje dla wielu firm z Polski i Niemiec.

Inżynier sprzedaży - Polska Zachodnia

Nasz Klient to jeden z wiodących producentów uszczelek dla przemysłu maszynowego, branży inżynieryjnej i budowlanej oraz przetwórstwa przemysłowego. Międzynarodowa firma z siedzibą w Niemczech zatrudnia na całym świecie ponad 1 400 pracowników. Obecnie poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier sprzedaży - Polska Zachodnia (województwo Wielkopolskie)

Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie uzyskanie wzrostu sprzedaży przy utrzymaniu jej rentowności na obsługiwanym obszarze. Do obowiązków kandydata będzie należało także aktywne pozycjonowanie i specyfikacja produktów w ramach sprzedaży bezpośredniej i pośredniej.

Wymagania:
• Co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprzedaży komponentów przemysłowych
• Licencjat z inżynierii mechanicznej
• Biegły angielski
• Ustrukturyzowany, zorientowany na cel i niezależny styl pracy
• Działanie zorientowane na klienta oraz terminowość przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości • Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć podróżowania
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne

Obowiązki:
• Odpowiedzialność za budżet w obsługiwanym przez siebie regionie sprzedaży
• Obsługa klienta w obszarze handlowym i technicznym świadczona dla obecnych i nowych klientów, obejmująca również regularne wizyty u klientów
• Obserwacja i analiza trendów rynkowych oraz potrzeb klientów, uwzględniająca produkty, segmenty rynku, jak również budżet
• Tworzenie i osiąganie miesięcznych raportów sprzedaży, prognoz i działań, a także zapisywanie danych w firmowym systemie CRM
• Pozyskiwanie nowych klientów oraz osiąganie ustalonych wyników sprzedaży, jak również dbanie o relacje biznesowe z obecnymi kontrahentami (klienci MRO, OEM i klienci projektowi)
• Ciągłe doskonalenie produktów firmy i aplikacji, a także poszerzanie wiedzy nt. potrzeb klientów i strategii konkurencji
• Ścisła współpraca z działem projektowym i rozwoju oraz managerami projektów na etapie ofertowania i wdrażania projektu

Oferujemy:
• Ciekawą i interesującą pracę w środowisku międzynarodowym
• Płaską strukturę zarządzania, dużą decyzyjność i dynamikę pracy
• Profesjonalny i doświadczony zespół

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji w języku angielskim wraz z oczekiwanym wynagrodzeniem i najwcześniejszym terminem rozpoczęcia pracy na adres: aplikacja(at)ahk.pl, z powołaniem się na numer referencyjny EBE/SV/IS/2304/2018.
 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.)”

Praktyki w AHK Polska

Doradztwo Personalne

Miejsce: Warszawa

Aplikacje prosimy składać do: 31.08.2018

Ogłoszenie

Doradztwo Rynkowe

Miejsce: Warszawa

Aplikacje prosimy składać do: 31.08.2018

Ogłoszenie

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Miejsce: Warszawa

Aplikacje prosimy składać do:  31.08.2018

Ogłoszenie

Biuro Niemieckiej Turystyki

Miejsce: Warszawa

Aplikacje prosimy składać do: 31.08.2018

Ogłoszenie

Public Relations

Miejsce: Warszawa

Aplikacje prosimy składać do: 31.08.2018

Ogłoszenie

Event Management

Miejsce: Warszawa

Aplikacje prosimy składać do: 31.08.2018

Ogłoszenie

Zarządzanie Projektami

Miejsce: Warszawa

Aplikacje prosimy składać do: 31.08.2018

Ogłoszenie

 

Klauzula informacyjna dla rekrutacji dla Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, dalej „AHK”, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Miodowej 14, 00-246 Warszawa („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, świadczące usługi rekrutacyjne i księgowe, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.