Präsentationen zum Herunterladen

Peter Gebhart, „Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung –internationale Märkte –technische Innovationen und Entwicklungstrends“

Paweł Sikorski – Prezes IGWP Mapa drogowa gospodarki wodnej w Polsce – cele i wyzwania polskich miast i gmin w najbliższych latach

Dr.-Ing. Julia Behling - b&d Energie- und Umwelttechnik GmbH

Claus Steinbrenner - bgu Umweltschutzanlagen GmbH

H2O GmbH

JUMO GmbH & Co. KG

Kugler Behälter- und Anlagenbau GmbH

TIA Technologien zur Industrie-Abwasser-Behandlung GmbH

Weber Entec GmbH & Co. KG

WEHA Wassertechnik

Programy i możliwości finansowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach funduszy europejskich i krajowych

Priorytetowe obszary działań wspierające wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem dostaw wody do konsumenta zgodnie z Dyrektywą 2020/2184 - kluczowe wyzwania i kierunki działań