lip 03

Wrocław, Jak ograniczyć ryzyko związane z nowymi obowiązkami sprawozdawczości? Raportowanie schematów podatkowych w praktyce

Spotkanie ma na celu omówienie wprowadzonego do krajowego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR (Mandatory Disclosure Rules). Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

Omówione zostaną m.in. schematy podatkowe (schemat podatkowy, schemat podatkowy standaryzowany, schemat podatkowy transgraniczny) oraz podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych (promotor, wspomagający, korzystający)

 

Dowiedzą się Państwo na przykładach m.in:

  • Co tak naprawdę podlega raportowaniu?
  • Jakich podmiotów dotyczy MDR?
  • Jak w praktyce identyfikować schematy podatkowe?
  • Jak określić czy obowiązek raportowania dotyczy podmiotu oraz jak prawidłowo go zrealizować? 
  • Jak określić ogólną cechę rozpoznawczą, szczególną cechę rozpoznawcza, inną szczególną cechę rozpoznawczą oraz kryterium transgraniczności?

Podczas spotkania zapoznamy Państwa także z zakresem danych i sposobem przekazywania informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS, terminami przekazywania informacji oraz sankcjami za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo pełny zakres wiedzy poparty przykładami, wraz z praktycznymi aspektami stosowania przepisów
  • Uczestnik będzie miał możliwość w trakcie szkolenia skonsultowania tematów wzbudzających najwięcej wątpliwości
  • Istnieje możliwość przesłania listy pytań lub zagadnień dodatkowych, które zostaną omówione na spotkaniu
  • Uczestnicy otrzymają pełen zakres materiałów szkoleniowych, również w wersji multimedialnej
Video

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

Powrót do listy