PIE: Polska 4. największym eksporterem do Niemiec

Od początku lat 90. XX wieku największym partnerem handlowym Polski są Niemcy. Wg tradycyjnych statystyk handlowych, rynek niemiecki odpowiada za ok. 28 proc. polskiego eksportu i ok. 23 proc. importu do Polski. W środę Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował w centrum prasowym PAP raport "Nowe oblicze handlu Polski z Niemcami", który analizuje przepływy towarów i usług pod kątem wartości dodanej wytworzonej w obu krajach. Wynika z niego m.in., że popyt w Niemczech generuje ok. 1,4 mln miejsc pracy w Polsce (9,4% ogółu miejsc pracy),8,3% wartości wynagrodzeń wypłacanych w polskiej gospodarce i ok. 10% polskiego PKB. W drugą stronę, popyt końcowy w Polsce kreuje ok. 500 tys. miejsc pracy w Niemczech (ok. 1,2% ogółu miejsc pracy), ok. 1,3% ogółu wynagrodzeń w gospodarce i ok. 1,3% wartości dodanej w niemieckiej gospodarce. Co ciekawe, analizując przepływy handlowe metodą wartości dodanej, w porównaniu z tradycyjną statystyką na znaczeniu mocno zyskuje eksport i import usług w bilateralnych powiązaniach.

Prezentacji raportu towarzyszyła dyskusja z udziałem dr. Larsa Guthaeila, AHK Polska, Holgera Krämera, Ambasada Niemiec w Warszawie, Łukasza Ambroziaka i Piotra Araka, Polski Instytut Ekonomiczny.

Więcej: http://pie.net.pl/polska-4-najwiekszym-eksporterem-do-niemiec/

Wróć