Gorsze prognozy dla gospodarki Niemiec; nadal dobre dla firm

Ankieta koniunkturalna 2019: Polskie firmy w Niemczech

W porównaniu z wynikami badania sprzed roku, wśród ankietowanych firm nastąpił znaczący spadek ocen „bardzo dobrych” dla stanu gospodarki w Niemczech (z 40 proc. w 2018 r. do 21 proc. w 2019 r.). Wciąż jednak połowa ankietowanych ocenia koniunkturę jako „dobrą”, a ok. 24% jako „zadowalającą”.
Jednocześnie, 27% ankietowanych jesienią 2019 r. przedsiębiorców ocenia perspektywy dla gospodarki Niemiec na 2020 r. jako gorsze. To najsilniejszy sygnał spowolnienia gospodarczego odnotowany na przestrzeni czterech edycji badania polskich spółek w Niemczech.
Przedsiębiorcy mimo wszystko pozostają optymistami w zakresie oceny sytuacji własnych firm. Jedna czwarta ocenia ją jako „bardzo dobrą”, 43% jako „dobrą”. Odsetek firm oceniających kondycję spółki jako „zadowalającą” pozostaje na podobnym poziomie (ok. 30%) od trzech lat.

 

Zobacz także: Polskie firmy w Niemczech, ankieta koniunkturalna 2018

 


Wróć