2,2 miliona bezrobotnych w Niemczech

Gospodarka słabnie, ale rynek pracy jest stabilny. Liczba bezrobotnych spada do najniższego poziomu we wrześniu od zjednoczenia Niemiec.

Jak podał 30 września Federalny Urząd Pracy, stopa bezrobocia w Niemczech spadła o 0,2 punktu procentowego do 4,9 procent. Co oznacza, że we wrześniu grupa bezrobotnych zmalała o 85 tys. w porównaniu z sierpniem tego roku. Rok temu jednak spadek liczby pozostających bez pracy był znacznie bardziej wyraźny, wynosił bowiem aż 94 tys. W zestawieniu rok do roku bezrobotnych było o 22 tys. mniej.

Jak podaje portal Frankfurter Allgemaine, czołowi niemieccy ekonomiści nie widzą jednak powodów do optymizmu z powodu ogromnego ryzyka, takiego jak Brexit, amerykańska polityka handlowa, czy eksportowy charakter niemieckiego przemysłu. Niektórzy ekonomiści spodziewają się recesji technicznej w Niemczech w trzecim kwartale - dzieje się tak, gdy produkcja gospodarcza spada przez dwa kwartały z rzędu.

Źródło: faz.net, 30.09.2019

Wróć