Menedżer ds. kształcenia zawodowego i rozwoju ( w tym ESG)

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie od prawie 30 lat promuje dwustronne stosunki handlowe i gospodarcze oraz reprezentuje interesy polskich i niemieckich przedsiębiorstw w obu krajach. Z ponad 1100 firmami członkowskimi jest największą izbą bilateralną w Polsce i posiada cztery biura regionalne w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Izba od wielu lat współpracuje z firmami w Polsce w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Obejmuje to programy certyfikacyjne i kampanie marketingowe, a także projekty finansowania krajowego i europejskiego.

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu w Warszawie w najszybszym możliwym terminie Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

Menedżer ds. kształcenia zawodowego i rozwoju ( w tym ESG)

Będziesz odpowiedzialny za:

 • opracowywanie i wdrażanie komercyjnych projektów edukacyjnych i rozwojowych w firmach lub we współpracy z nimi
 • pozyskiwanie nowych projektów komercyjnych, w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, planowanie budżetu i późniejsze rozliczanie (np. EOG, ERASMUS, EUKI, HORYZONT)
 • koordynowanie pracy czteroosobowego zespołu z bezpośrednim raportowaniem do dyrekcji
 • pozyskiwanie nowych klientów i członków izby

Nasze oczekiwania:

 • Jesteś wysoce zmotywowanym, zaangażowanym liderem, który chce odgrywać kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb klientów i poszerzaniu naszej komercyjnej oferty edukacyjnej i szkoleniowej
 • Masz kilkuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe i dobrze rozumiesz potrzeby szkoleniowe, zarządzanie projektami i pracę w zespole
 • Potrafisz wykazać się doświadczeniem w skutecznym pozyskiwaniu projektów,  środków finansowania, a także ich wdrażaniem zależnym od budżetu.
 • Idealnie byłoby, gdybyś był już zaznajomiony z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG) i rozumiał odpowiednie potrzeby firm.
 • Warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego; dodatkowym atutem będzie dobra znajomość języka niemieckiego
 • Pracujesz samodzielnie, w sposób zorganizowany i zorientowany na wyniki, utrzymujesz dobre relacje z klientami i jesteś silnym graczem zespołowym.

Oferujemy:

 • nowoczesne środowisko pracy w zmotywowanym, międzynarodowym zespole
 • wysoki poziom odpowiedzialności i swobody działania
 • bezpośredni kontakt z kierownictwem i zarządem
 • wynagrodzenie z szerokim zakresem świadczeń dodatkowych, w tym ubezpieczeniem zdrowotnym i premiami

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Jeśli tak, zapraszamy do przesłania CV w języku niemieckim lub angielskim z podaniem numeru referencyjnego EBE/MW/062024 na adres: aplikacja(at)ahk.pl.
 

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)."
oraz
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, dalej „AHK”, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji".

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, dalej „AHK”, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 87,  00-855 Warszawa („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, świadczące usługi rekrutacyjne i księgowe, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.