Kierownik zakupów z językiem niemieckim

© iStock.com/scyther5

Naszym Klientem jest niemiecka firma rodzinna z branży dekoracji wnętrz. Od ponad 25 lat firma się stale rozwija i przywiązuje przy tym dużą wagę do procesów przyjaznych dla środowiska i wykorzystywania do produkcji ekologicznych materiałów.

Obecnie, do zakładu produkcyjnego firmy w Polsce poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

Kierownik zakupów z językiem niemieckim

Miejsce pracy: Turek

Zadania:

 • Utrzymywanie kontaktów i negocjacje z obecnymi dostawcami
 • Poszukiwanie nowych dostawców i i budowanie długofalowych relacji biznesowych z nimi
 • Monitorowanie i aktualizowanie kalkulacji cenowych
 • Kontrola i analiza wskaźników rotacji zapasów
 • Praca nad projektami

Nasze oczekiwania:

 • Adekwatne wykształcenie (ekonomiczne, logistyczne)
 • Doświadczenie w zarządzaniu kadrą średniego szczebla (preferowane w dziale zakupów)
 • Dobra znajomość języka niemieckiego umożliwiająca komunikację z centralą firmy w Niemczech
 • Zdolności przywódcze
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Świadomość kosztów

Mile widziane

 • Umiejętności rzemieślnicze
 • Doświadczenie w branży meblarskiej lub drzewnej

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Pełne wyzwań zadania w średniej wielkości firmie produkcyjnej ( ok. 30 osóbj), działającej na arenie międzynarodowej z płaską hierarchią i krótkimi procesami decyzyjnymi
 • Możliwości rozwoju/awansu
 • Wdrażanie własnych pomysłów
 • Dodatek do paliwa
 • Niezbędne narzędzia do pracy (laptop, telefon komórkowy)
 • Możliwość pracy zdalnej ( 1-2 dni w tygodniu w zależności od realizowanych w danym czasie projektów)

Zainteresowaliśmy Cię naszą ofertą? Zapraszamy do przesłania aplikacji w języku niemieckim z podaniem numeru referencyjnego EBE/KZ/2209/2023 wraz z poniższymi klauzulam na adres mailowy: aplikacja@ahk.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 87 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji prowadzonej na rzecz kontrahentów Administratora, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty na których rzecz Administrator prowadzi rekrutację, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.