Asystent/ka Działu Eventów oraz Marketingu Firm Członkowskich

© littlehenrabi

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nowoczesną, prężnie działającą organizacją wspierającą współpracę firm z Polski i Niemiec. Jest oficjalnym przedstawicielstwem gospodarki niemieckiej w Polsce, a zarazem największą bilateralną izbą gospodarczą w kraju. Zrzesza tysiąc firm i instytucji, reprezentuje ich interesy oraz świadczy profesjonalne usługi w obszarze doradztwa rynkowego, prawnego oraz kształcenia zawodowego.

Aktualnie do naszego Zespołu w Warszawie poszukujemy Kandydatki/Kandydata na stanowisko:

Asystent/ka Działu Eventów oraz Marketingu Firm Członkowskich

 

Zakres zadań:

 • Wspieranie pracy działu,
 • Współpraca z przełożonym, pozostałymi członkami zespołu oraz innymi działami izby,
 • Przygotowywanie tłumaczeń, raportów, pism i prezentacji,
 • Przygotowywanie, kompletowanie i archiwizacja dokumentacji,
 • Pomoc w organizowaniu i bezpośredniej obsłudze spotkań,
 • Wysyłka mailingów na wydarzenia (Freshmail, Outlook),
 • Aktualizacja strony internetowej wydarzenia,
 • Bieżąca i bezpośrednia obsługa Partnerów poprzez kontakt telefoniczny i mailowy,
 • Pomoc w realizacji projektów marketingowych i sprzedażowych działu,
 • Aktualizacja baz danych w systemie CRM.

Nasze oczekiwania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Talent organizacyjny,
 • Umiejętność koordynacji kilku projektów jednocześnie,
 • Dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego (co najmniej B2)
 • Odporność na stres i gotowość pracy pod presją czasu,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie,
 • Doświadczenie w obsłudze narzędzi pakietu Office
 • Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Pracę pełną wyzwań w silnej organizacji gospodarczej oraz w dobrze zgranym zespole
 • Wymianę doświadczeń w ramach globalnej sieci,
 • Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę na pełny etat
 • Atrakcyjny pakiet socjalny: ubezpieczenie zdrowotne, karta Pluxee (dawniej sodexo), możliwość nauki języków
 • Udział w wyjazdach w kraju i zagranicą (Niemcy) w ramach organizowanych wydarzeń
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w samym sercu miasta (blisko stacji metra).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku niemieckim wraz z poniższymi klauzulami na adres: dbochon(at)ahk.pl

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)."
oraz
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, dalej „AHK”, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji".

Klauzula informacyjna dla rekrutacji dla Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, dalej „AHK”, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 87,  00-844 Warszawa („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, świadczące usługi rekrutacyjne i księgowe, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.