ProRecognition - doradztwo w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych

Planujesz podjąć prace w Niemczech? Doradzimy Ci jak uznać kwalifikacje zawodowe!

 

Niezależnie od rodzaju posiadanego wyksztalcenia osoby zainteresowane podjęciem pracy w Niemczech w niektórych zawodach muszą, a w niektórych powinny, uznać swoje kwalifikacje. Dotyczy to przede wszystkim kwalifikacji zdobytych podczas nauki w szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych i szkołach wyższych.

ProRecognition to projekt, który umożliwia uznanie w Niemczech kwalifikacji zawodowych nabytych w Polsce.

Prowadzimy doradztwo dla osób, które planują pracować w Niemczech w zawodach zgodnych z ich wykształceniem.

W niektórych zawodach przejście procesu uznania kwalifikacji jest konieczne, aby móc wykonywać swój zawód w Niemczech. Dla niektórych zawodów uznanie kwalifikacji nie jest wymagane ale zalecane, ponieważ ułatwia wejście na rynek pracy.

W ramach projektu ProRecognition udzielamy informacji na temat procesu uznania, informujemy jakie dokumenty należy skompletować oraz pomagamy znaleźć właściwą instytucję dla rozpatrzenia konkretnej sprawy. Pomagamy również firmom, które chciałyby wykonywać w Niemczech swoje usługi i potrzebują w tym celu uznania kwalifikacji swoich pracowników.

Doradztwo w ramach projektu ProRecognition świadczymy bezkosztowo. Projekt ProRecognition realizowany jest we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badan Naukowych (BMBF)

Jednym słowem - uznanie kwalifikacji pomaga zwiększyć szanse na rynku pracy lub jest wręcz niezbędne do wykonywanie niektórych zawodów.