Prüfung Wirtschaftsdeutsch

Prüfung Wirtschaftsdeutsch: Klucz do świata niemieckiej gospodarki

Niemieckie przedsiębiorstwa mają swoje oddziały na całym świecie. Znajomość języka niemieckiego w kontekście biznesowym otwiera nowe możliwości i przynosi wymierne korzyści: czy to w czasie targów, podczas negocjacji lub w codziennej korespondencji. Również studenci, którzy opanowani biznesowy język niemiecki w mowie i piśmie, zyskują dodatkowy atut w budowaniu międzynarodowej kariery. Od 1993 roku każdy, kto chce udowodnić swoją zaawansowaną (biznesową) znajomość języka niemieckiego, może przystąpić do egzaminu Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD). Egzamin organizowany jest przez niemieckie zagraniczne izby handlowo-przemysłowe (AHK).

Certyfikat „Wirtschaftsdeutsch international”

Certyfikat „Wirtschaftsdeutsch international” potwierdza znajomość niemieckiego na poziomie „C1” według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest uznawany na całym świecie.

Struktura egzaminu

  • Rozumienie tekstu czytanego– 4 zadania (75 min)
  • Rozumienie ze słuchu – 3 zadania (60 min)
  • Wypowiedź pisemna – 1 zadanie (45 min)
  • Wypowiedź ustna – 3 zadania (20 min)

Warunki udziału

Do egzaminu PWD może przystąpić każdy, kto ukończył 18 lat i nie posługuje się językiem niemieckim jako językiem ojczystym. Uczestnictwo w konkretnym kursie językowym nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.