Specjalista ds. Public Relations z językiem niemieckim

© Getty Images/seb_ra

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest oficjalnym przedstawicielstwem gospodarki niemieckiej w Polsce, a także doradza polskim firmom w zakresie ich działalności w Niemczech. Jest częścią sieci z lokalizacjami w ponad 100 krajach i obsługuje w Polsce ponad 1000 firm członkowskich z różnych sektorów.

Aktualnie do naszego Zespołu w Warszawie pilnie poszukujemy 
Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

Specjalista ds. Public Relations z językiem niemieckim

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Praca redakcyjna w języku polskim i niemieckim (praca w mediach, pisanie artykułów, wyszukiwanie i redagowanie tekstów w prasie i internecie, tworzenie publikacji drukowanych i materiałów promocyjnych
 • Utrzymanie obecności AHK w mediach społecznościowych na kilku kanałach i dalszy rozwój strategii mediów społecznościowych w celu wzmocnienia zasięgu, wizerunku marki i obrotów
 • Tworzenie filmów wideo do mediów społecznościowych wraz z koncepcją i realizacją
 • Monitorowanie i dalszy rozwój Corporate Design w porozumieniu z kierownictwem działu
 • Prezentacje dla publiczności w języku niemieckim i polskim
 • Współpraca z zewnętrznymi agencjami
 • Wspieranie dyrekcji oraz zarządu w zakresie przeprowadzania analiz i prezentacji
 • Wsparcie w organizacji i realizacji eventów i projektów PR (charytatywnych, sponsoringowych, reportażowych)

Aplikuj do nas jeśli: 

 • Posiadasz bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego i polskiego (najlepiej jednego z tych języków na poziomie native-speaker), zarówno w mowie jak i w piśmie
 • Wykształcenie wyższe, najlepiej w zakresie dziennikarstwa, marketingu, ekonomii lub germanistyki
 • Masz bardzo dobre wyczucie komunikacji i nowoczesnego wykorzystania mediów, zarówno w klasycznych relacjach z prasą, mediach społecznościowych, jak i w opowiadaniu historii
 • Idealnie byłoby, gdybyś miał już kilkuletnie doświadczenie zawodowe w redakcji lub w komunikacji korporacyjnej
 • Jesteś zmotywowany, otwarty, kreatywny i masz pozytywne nastawienie. Wyczucie wizualne i estetyczne, a także bardzo dobry styl pisania są dla Ciebie oczywistością
 • Nowe zadania motywują Cię do działania. Jednocześnie posiadasz zdolności koncepcyjne, pracujesz niezależnie i w sposób zorganizowany oraz jesteś przyzwyczajony do dotrzymywania terminów i osiągania dobrych wyników nawet pod presją pracy.
 • Jesteś dobrze zorientowany w korzystaniu z typowych programów MS Office i mediów cyfrowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego dopełnia Twój profil

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Nowoczesne, międzynarodowe środowisko pracy w zmotywowanym zespole
 • Dużą różnorodność zadań i swoboda w realizacji treści
 • Odpowiednie wynagrodzenie
 • Szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, m. in. karta medyczna, bony zakupowe, bony podarunkowe
 • Atrakcyjną lokalizację miejsca pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku niemieckim wraz z poniższymi klauzulami na adres: aplikacja@ahk.pl z podaniem numeru referencyjnego  EBE/DS/PR/022022.


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)."
oraz
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, dalej „AHK”, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji".

 

Klauzula informacyjna dla rekrutacji dla Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową, dalej „AHK”, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, na potrzeby przyszłych rekrutacji.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Miodowej 14, 00-246 Warszawa („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: rodo@ahk.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane do celu przyszłych rekrutacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, świadczące usługi rekrutacyjne i księgowe, podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W zakresie w jakim udzielono zgody na przyszłe rekrutacje – do czasu wycofania zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
8. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.