Biuro kontaktowe - Gdańsk

Region północny obejmuje trzy województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. Charakterystyczną cechą zorganizowanych spotkań jest otwarcie na współpracę z firmami, instytucjami i władzami działającymi w regionie północno-wschodnim.

© iStock 519459219

Jednym z najważniejszych działań jest tworzenie sieci kontaktów i wspieranie ich w działalności zewnętrznej.

Charatakter networkingowy mają spotkania biznesowe, tak jak np. Business Speed Meeting. Z jednej strony umożliwiają one integrację środowiska, z drugiej dają okazję nawiązania nowych kontaktów. Debata Gospodarcza, konferencje branżowe, regionalne spotkania biznesowe, spotkania świąteczne należą do największych corocznych wydarzeń organizowanych przez AHK na północy.

Aktualne wydarzenia Regionu znajdą Państwo w kalendarzu

Wydarzenia