maj 21

Wrocław, Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych – aspekty prawne, zabezpieczenie płatności z umów i dochodzenie roszczeń. Dozwolone i niedozwolone postanowienia umowne.

Partner:
Miejsce

Wrocław, AHK

Pl. Solny 20
50-063 Wrocław
Polska

szczegóły
Początek wydarzenia
21.05.2019 | 09:00
Koniec wydarzenia
21.05.2019 | 15:00
Cena
Firma członkowska AHK Polska (630 PLN) + 23% VAT
Firma nie-członkowska AHK Polska (900 PLN) + 23% VAT
rejestracja

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres mailowy bausbiter@ahk.pl do dnia 13.05.2019

Sprzedając produkty bądź świadcząc usługi, przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością pojawienia się u kontrahentów problemów płatniczych. Konieczne staje się zatem, już na początku współpracy, podjęcie działań, które ograniczą ryzyko związane z utratą płynności finansowej, a także zabezpieczą należności i przyspieszą ich ściągnięcie.

Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań prawnych i zapisów w umowach, które pozwolą skutecznie zabezpieczać należności od kontrahentów polskich i zagranicznych.

Omówimy czynności, które powinny zostać przeprowadzone przed podjęciem współpracy np. podjęcie decyzji odnośnie wyboru prawa czy jurysdykcji sądowej, które istotnie wpływają na ewentualne postępowanie przy rozstrzyganiu sporów. Wskażemy narzędzia zabezpieczające partnerów biznesowych, które można wykorzystać przy formułowaniu umowy. A na koniec podpowiemy na co powinniśmy zwrócić uwagę, aby uniknąć pułapek przy zawieraniu umów międzynarodowych.

Grupa docelowa:

Odbiorcami niniejszego szkolenia powinna być przede wszystkim kadra zarządzająca/właściciele firm oraz pracownicy działów handlowych bądź finansowych odpowiedzialni za negocjowanie kontraktów oraz prawidłowe i czasowe rozliczanie zobowiązań kontrahentów polskich i zagranicznych.

Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm prawniczych i doradczych.

 

 

Pliki do pobrania

Program

Formularz zgłoszeniowy

Powrót do listy