lis 26

Wrocław, Zabezpiecz się przed oskarżeniem o mobbing – polityka antymobbingowa.

Jeżeli sądzisz, że temat mobbingu nie dotyczy Twojej firmy – możesz być w błędzie!

Partner:
Miejsce

Wrocław, AHK

Pl. Solny 20
50-063 Wrocław
Polska

szczegóły
Początek wydarzenia
26.11.2019 | 09:00
Koniec wydarzenia
26.11.2019 | 15:00
Cena
□ Firma członkowska AHK Polska (630 PLN) + 23% VAT
□ Firma nie-członkowska AHK Polska (900 PLN) + 23% VAT
Język spotkania
Polski
rejestracja

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres mailowy bausbiter@ahk.pl do dnia 18.11.2019

Pomimo medialnego brzmienia pojęć „mobbing” i dyskryminacja, niewielu pracodawców zdaje sobie sprawę, jaki wpływ mają te zjawiska na prowadzenie przedsiębiorstwa i jakie ryzyka dla pracodawcy mogą się wiązać z ich występowaniem w zakładzie pracy. Mobbingowi i dyskryminacji w zakładzie pracy należy przeciwdziałać. W przeciwnym wypadku pracodawca może się narazić na odpowiedzialność cywilnoprawną.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek uczynienia środowiska pracy wolnym od mobbingu. Tym samym musi on podjąć działania, które sprawią, iż zatrudnieni przez niego ludzie nie będą ofiarami bądź sprawcami mobbingu. Najprostszym ze sposobów jest wprowadzenie tzw. polityki antymobbingowej. Powstaje jednak pytanie, jakie konsekwencje grożą pracodawcy w związku z niewywiązaniem się z tego obowiązku? Straty finansowe i uszczerbek na wizerunku firmy, ale czy tylko?

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Biuro Regionalne Wrocław zaprasza wspólnie z kancelarią BSO Prawo & Podatki w dniu 26.11.2019 na godzinę 9.00 do Wrocławia na szkolenie pt.: „Zabezpiecz się przed oskarżeniem o mobbing – polityka antymobbingowa.”

Podczas szkolenia zajmiemy się tematem zapobiegania powstawania mobbingu w organizacji oraz jak się bronić przed fałszywymi oskarżeniami.

„Środki obrony” przez bezzasadnymi roszczeniami pracowników wysuwanymi z chęci zysku, zapobieganie powstawaniu tych zjawisk oraz prawa pracodawcy w razie ich wystąpienia – to główne tematy szkolenia omawiane przez prowadzących, w szczególności w oparciu o coraz bogatszy dorobek orzecznictwa sądów oraz przykłady z życia wzięte.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy. Uczestnicy będą umieć rozpoznawać i odróżniać sytuacje konfliktowane od mobbingowych, a także przeciwdziałać sytuacjom dyskryminacyjnym. Uczestnik pozna metody przeciwdziałania mobbingowi oraz konsekwencje prawne wobec mobbera.

 

 

Pliki do pobrania

Program

Formularz zgłoszeniowy

Powrót do listy