lis 27

Wrocław: Szkolenie - Praktyczne aspekty relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi udziałowcami

Praktyczne aspekty relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi udziałowcami ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu polskiej spółki w ramach grupy spółek

Konflikt między interesem grupy (interes koncernu) a interesem spółki - córki. Ryzyka i obowiązki polskich zarządów oraz rad nadzorczych w grupie spółek.

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

• Na jakie ryzyka związane z odpowiedzialnością osobistą narażają się managerowie, którzy wypełniają swoje obowiązki w ramach struktury macierzowej?

• W jakim zakresie dozwolone jest udzielanie informacji w ramach raportowania w grupie spółek (w tym compliance) do podmiotów dominujących lub powiązanych ze wspólnikiem?

• Na ile wiążące dla zarządu są polecenia wydawane mu przez dominującego wspólnika zagranicznego oraz podmioty z nim powiązane?

• Czy (formalny) pracodawca wykonuje (jeszcze) nadzór i funkcję kierownicze nad pracownikami w strukturze matrixowej?

• Czy członek zarządu może scedować swoje kompetencje jako kierownik zakładu pracy na innego „przełożonego” w strukturze macierzowej koncernu?

Pliki do pobrania

Program

Formularz zgłoszeniowy

Powrót do listy