paź 08

Wrocław, Odpowiedzialność prawna za wyrób niebezpieczny. Konsekwencje prawne wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu.

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na producentów szereg obowiązków, których spełnienie ma zapewnić wprowadzanie do obrotu tylko i wyłącznie produktów bezpiecznych. Nie można jednak całkowicie uniknąć błędów dlatego producenci, dystrybutorzy a nawet przedstawiciele handlowi powinni być świadomi praw, obowiązków i kar, jakie grożą im za wprowadzenie na rynek produktu niebezpiecznego.

Cel szkolenia: 

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na producentów szereg obowiązków, których spełnienie ma zapewnić wprowadzanie do obrotu tylko i wyłącznie produktów bezpiecznych. Nie można jednak całkowicie uniknąć błędów dlatego producenci, dystrybutorzy a nawet przedstawiciele handlowi powinni być świadomi praw, obowiązków i kar, jakie grożą im za wprowadzenie na rynek produktu niebezpiecznego. Szkolenie zaprezentuje i objaśni przepisy prawne związane z produktem niebezpiecznym oraz zakresem odpowiedzialności prawnej za wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego. Uczestnicy pozyskają wiedzę popartą przykładami z orzecznictwa sądowego, obejmującą m.in. wskazanie:

‒ rodzajów odpowiedzialności, w tym przepisów karnych,

‒ kto, na jakiej podstawie i w jakim zakresie odpowiada za produkt niebezpieczny,

‒ okoliczności, które zwalniają z odpowiedzialności.

 

Grupa docelowa:

 W szkoleniu powinni wziąć udział m.in.:

‒ producenci wprowadzający produkty do obrotu gospodarczego,

‒ dystrybutorzy, importerzy i przedstawiciele handlowi.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej (właścicieli, prezesów i członków zarządu) i kierowniczej oraz osób, które bezpośrednio odpowiadają za jakość wyrobów. Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania merytorycznego.

Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.


Pliki do pobrania

Program

Formularz zgłoszeniowy

Powrót do listy