lut 14

Wrocław, Śniadanie biznesowe: Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – nowe ryzyko dla przedsiębiorców?

Biuro Regionalne Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Wrocławiu, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) oraz Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka zapraszają na śniadanie biznesowe "Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nowe ryzyko dla przedsiębiorców?", które odbędzie się 14 lutego 2019 r. we wrocławskim Hotelu Mercure.

Projekt ustawy obejmuje swoim zakresem tzw. podmioty zbiorowe tj. wszystkie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną tj. m.in. spółki osobowe lub spółki kapitałowe w organizacji. Innymi słowy projekt dotknie praktycznie każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Polski.

W ramach nowego projektu utrzymano szeroki i dolegliwy katalog środków zapobiegawczych, które może zastosować prokurator już na etapie postępowania przygotowawczego, obejmujący m.in. zakaz zawierania umów określonego rodzaju, zakaz prowadzenia określonej działalności czy zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne przez czas trwania postępowania. Z punktu widzenia bieżącego prowadzenia biznesu istotne ryzyko nadal wiąże się z zabezpieczeniem majątkowym, które może okazać się poważnym zagrożeniem dla płynności finansowej firmy.

W projekcie pozostawiono również wysokie kary finansowej do 30 mln złotych, z możliwością podwojenia tej wysokości oraz rozbudowany katalog środków karnych, obejmujący m.in zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, czy stałe albo czasowe zamknięcie oddziału podmiotu.

Wejście w życie ustawy (prognozowane na początek przyszłego roku) może oznaczać dla wielu podmiotów istotne zmiany. W praktyce dla ograniczenia ryzyka konieczne będzie wdrożenie wewnętrznych rozwiązań, które określą zasady i zakres odpowiedzialności poszczególnych elementów organizacji, a także efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości i dobrze opisanej ścieżki postępowania z informacją o nieprawidłowościach (działania wyjaśniające i naprawcze). W przypadku dużych i średnich przedsiębiorców konieczne będzie też wyznaczenie osoby lub jednostki, której zadaniem będzie nadzorowanie przestrzegania przepisów i zasad (zadania compliance). 

 

Szczegółowy program spotkania znajdą Państwo poniżej.

Pliki do pobrania

Program

Powrót do listy