kwi 18

Wrocław, Jak przygotować się na kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Najnowsze wytyczne RODO do wprowadzenia.

Partner:
Miejsce

Wrocław, AHK

Pl. Solny 20
50-063 Wrocław
Polska

szczegóły
Początek wydarzenia
18.04.2019 | 09:00
Koniec wydarzenia
18.04.2019 | 15:00
Cena
Firma członkowska AHK Polska (630 PLN) + 23% VAT
Firma nie-członkowska AHK Polska (900 PLN) + 23% VAT
Język spotkania
Polski
rejestracja

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres mailowy bausbiter@ahk.pl do dnia 11.04.2019

W 2019 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zaplanował kontrole przedsiębiorców pod kątem przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji oraz za pomocą monitoringu wizyjnego.

Szkolenie umożliwi weryfikację prawidłowości stosowania RODO w tych obszarach oraz właściwe przygotowanie do kontroli w oparciu o najnowsze wytyczne UODO w zakresie stosowania przepisów RODO.

Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z procedurami chroniącymi przed wyłudzeniami danych osobowych w firmie.

 

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i pracowników firm, którzy w toku działalności przetwarzają dane osobowe – pracowników, kontrahentów czy klientów:

‒ właścicieli firm, członków zarządu, którzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie przepisów RODO oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

‒ pracowników działów kadr i płac zobowiązanych do szczególnego traktowania danych pracowników;

‒ reprezentantów działów handlowych i marketingu wykorzystujących dane osobowe do sprzedaży usług i produktów firmy.

 

Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm prawniczych i doradczych.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Program

Powrót do listy