paź 28 do paź 29

Wrocław, Efektywne zarządzanie zespołem. Dobry kolega czy dobry przełożony?

Miejsce

Wrocław, AHK

Pl. Solny 20
50-063 Wrocław
Polska

szczegóły
Początek wydarzenia
28.10.2019 | 09:00
Koniec wydarzenia
29.10.2019 | 16:00
Cena
Firma członkowska AHK Polska (1450 PLN) + 23% VAT

Firma nie-członkowska AHK Polska (1850 PLN) + 23% VAT
rejestracja

Wstęp wyłącznie po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do 18.10.2019 r. na adres bausbiter(at)ahk.pl

CELE SZKOLENIOWE:

• Poznanie zasad zarządzania sobą i innymi w sytuacji awansu, gdy NOWY SZEF, wywodzi się z grupy współpracującej wcześniej jako zespół.

• Zasady budowania osobistej wizji zarządzania innymi oraz komunikowania jej w nowym zespole podwładnych.

• Sztuka budowania autorytetu, wśród osób, gdzie wcześniej „szef był kolegą”.

• Poznanie technik skutecznego komunikowania zasad współpracy i ustanowienie kontraktu z podwładnymi. • Określenie osobistego stylu komunikowania i zarządzania. Świadomość Siebie w komunikacji.

• Opanowanie podstawowych narzędzi komunikacji i zastosowanie ich w budowaniu nowej roli zawodowej.

• Zrozumienie zjawiska indywidualnej percepcji RÓL szef- przełożony w organizacji.

• Rozumienie zjawiska RÓL ORGANIACYJNYCH.

• Rozumienie problemów wynikających z sytuacji złamania dystansu osobistego w kontaktach z obecnymi podwładnymi.

• Poznanie zasad rozwiązywania konfliktów w komunikacji interpersonalnej. • Rozpoznanie indywidualnych mocnych stron wśród podwładnych w procesie komunikowania i wymiany informacji w organizacji i w zespole.

• Sztuka określania i realizacji celów indywidualnych i grupowych. Poznanie techniki : „Nazywania rzeczy i zjawisk wprost „

• Umiejętność współpracy w budowanym zespole. Wymiana doświadczeń i umiejętności – dzielenie się wiedzą.

• Obalenie MITU : „Zapomniał Wół, jak CIELĘCIEM BYŁ” – moc ukrytych założeń w komunikacji i budowanych relacjach.

 

PO SZKOLENIU UCZESTNIK UMIE I WIE:

1. Potrafi przeprowadzić rozmowę budującą autorytet i NOWĄ ROLĘ.

2. Wie, co to aktywne słuchanie i potrafi słuchać i obserwować bez osądu.

3. Wie, jak zadawać trudne pytania i w jaki sposób wykorzystać je w budowaniu autorytetu i nowej roli w organizacji.

4. Zna swój indywidualny styl komunikowania się i zarządzania.

5. Ma określone osobiste i zespołowe wartości komunikacyjne.

6. Umie określać cele indywidualne i zespołowe według zasady SMART oraz skutecznie delegować zadania.

7. Jest świadomy wprowadzonych w życie przez zespół zasad i dobrych praktyk komunikacyjnych.

8. Wie co to jest konflikt interpersonalny i wie jak mu zapobiegać.

9. Potrafi określić ważne dla pracowników potrzeby i stosownie na nie zareagować.

10. Umie udzielić pozytywną i negatywną informację zwrotną w komunikacji.

11. Potrafi stosować komunikat JA i TY w relacjach.

12. Umie zarządzać zespołem do realizacji wspólnych celów.

 

 

Pliki do pobrania

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Powrót do listy