lut 12

Wrocław, Ceny transferowe 2019 – nowe regulacje

 

 

Opis szkolenia:

W ramach szkolenia omówione zostaną nowe regulacje obowiązujące od 1.01.2019 r. Przedstawiona zostanie redefinicja podmiotów powiązanych, sześć metod szacowania cen transferowych, metodologia sporządzania analizy porównawczej.

Wskazane zostaną najczęściej występujące ryzyka w transakcjach wewnątrzgrupowych. Dodatkowo zaprezentowane zostaną elementy zarzadzania ryzykiem podatkowym w cenach transferowych. Na szkoleniu omówione będą zarówno przepisy polskie (ustawa CIT oraz nowe rozporządzenia Ministra Finansów) oraz rekomendacje OECD.

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest w szczególności dla osób zajmujących się rozliczaniem transakcji wewnątrzgrupowych w przedsiębiorstwach (księgowi, kontrolerzy finansowi, zarządy), dla doradców podatkowych, radców prawnych oferujących wsparcie dla przedsiębiorstw.

Pliki do pobrania

Program Szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Powrót do listy