sty 09 do sty 10

Warszawa, Zarządzam zespołem po raz pierwszy – ABC menedżera

Miejsce

Warszawa, AHK

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Polska

+48 22 53 10 500
info(at)ahk.pl

szczegóły
Początek wydarzenia
09.01.2020 | 09:00
Koniec wydarzenia
10.01.2020 | 17:00
Cena
Firma członkowska AHK Polska: 1450 PLN + 23 % VAT
Firma nie-członkowska AHK Polska: 1850 PLN + 23 % VAT
Język spotkania
polski
rejestracja

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 stycznia na adres bb@ahk.pl

zarządzanie zespołem ©

Cele szkolenia

Dostarczenie wiedzy i przećwiczenie umiejętności z zakresu:
• wyznaczania celów,
• komunikacji szefa,
• udzielania informacji zwrotnej,
• delegowania zadań,
• radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
• motywowania zespołu,
• budowania swojego autorytetu.

Grupa docelowa

• osoby będące kierownikami ze stażem do roku,
• osoby zarządzające po raz pierwszy,
• koordynatorzy zespołów,
• kierownicy projektów,
• osoby kierujące zadaniami w strukturach macierzowych,
• kierownicy dotychczas nie szkoleni z zakresu kierowania zespołem. 

Program

1. Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
• krótka prezentacja programu
• oczekiwania uczestników
• ćwiczenie integracyjne

2. Specyfika pracy menadżera
• wejście w rolę szefa z pozycji współpracownika
• zmiana perspektywy podwładnego na przełożonego
• jakie wyzwania czekają na nowego menadżera?
• odpowiedzialności szefa w zakresie zarządzania ludźmi
• budowanie postawy wizerunku/autorytetu szefa
• oczekiwania zespołu wobec szefa
• funkcje kierowania

3. Wprowadzenie do motywowania i nagradzanie pracowników
• co mnie motywuje? – autoanaliza
• teorie motywacji – krótkie omówienie
• ćwiczenia motywacyjne
• określanie potrzeb i czynników motywujących własnych pracowników
• pieniądze – czynnik motywujący?

4. Dostosowanie stylu menedżera do etapu rozwoju zespołu
• dynamika zespołu
• dopasowanie stylu zarządzania i autorytetu (style: demokratyczny, liberalny, despotyczny)
• wnioski nt. własnego zespołu
• elastyczne style kierowania, wg. Herseya i Blancharda
• studium przypadku – projekt grupowy
• kiedy delegować zadania?

5. Udzielanie informacji zwrotnej
• a po co komu informacja zwrotna?
• budowanie kultury feedbacku w pracy zespołowej
• zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej
• „Dekalog informacji zwrotnej” – fundamentalne zasady przekazywania informacji zwrotnej
• budowanie klimatu zaufania przez konstruktywną krytykę
• jak mówić trudne rzeczy zachowując relacje? – ćwiczenia feedbacku korygującego (forma akwarium)
• co mądry menadżer potrafi zrobić w 60 sekund? – jednominutowa pochwała i jednominutowa nagana
• rozmowa oceniająca – studia przypadku
• praca nad samodzielnie przygotowanymi studiami trudnych sytuacji i metodami ich rozwiązywania (Videofeedback)

6. Podsumowanie szkolenia – pomost w przyszłość
• syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
• wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce
• indywidualny plan działania 

 

Trener

dr Sylwester Pietrzyk
Praktyk biznesu, trener zarządzania, właściciel ASPEKT HR – firmy szkoleniowej działającej od 2006 roku. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej (2005). Doświadczenie zdobywał w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor finansowy – spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie), jako kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający) oraz specjalista w Ministerstwie Finansów. Adiunkt w Katedrze Zarządzania SAN Warszawa (2019).
Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000). Uczestniczył w szkoleniach trenerskich w prowadzonych przez CTI w Londynie i In Dialogue w Kopenhadze (2017). Ma uprawnienia Asesora i Doradcy w procesach certyfikacji trenerów (2016). Od 1999 roku jest aktywnie działającym Członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK i Promentor. Współpracował z TACK International UK jako akredytowany trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Train the Trainer, zarządzania zespołami, zarządzania sprzedażą, zarządzania wiedzą, prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.
Od 2000 roku przeprowadził ponad 2.500 dni treningów i warsztatów w ponad 1.000 organizacji, z których otrzymuje bardzo wysokie oceny. Uczestnicy szkoleń mówią, że prowadzi zajęcia dynamicznie, w fantastycznej atmosferze i z dużą liczbą interesujących przykładów.
Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego oraz Uniwersytetu Clarka (program anglojęzyczny). Prelegent na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Jest autorem wielu artykułów w periodyku „Personel i Zarządzanie”, „Benefit” oraz „Harvard Business Review”.

 

 

Video

Pliki do pobrania

Program szkolenia

Formularz zgłoszenia

Powrót do listy