sty 28 do sty 29

Warszawa, Zarządzam zespołem po raz pierwszy – ABC menedżera

Dobry menedżer jest jak trener drużyny. Wyznacza cele i konsekwentnie do nich dąży razem ze swoim zespołem.

 

 

Miejsce

Warszawa, AHK

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Polska

+48 22 53 10 500
info(at)ahk.pl

szczegóły
Początek wydarzenia
28.01.2019 | 09:00
Koniec wydarzenia
29.01.2019 | 17:00
Cena
Firma członkowska AHK Polska: 1450 PLN + 23 % VAT
Firma nieczłonkowska AHK Polska: 1850 PLN + 23 % VAT
Język spotkania
polski
rejestracja

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 21 stycznia na adres bb@ahk.pl

©

Dobry menedżer jest jak trener drużyny. Świetnie zna swoich zawodników, ich słabe i mocne strony, potrafi ich zmotywować i zagrzać do walki. Wie również jak i kiedy udzielić pochwały, ale też nie zawaha się użyć słów krytyki, gdy to konieczne. Wyznacza cele, do których konsekwentnie dąży razem ze swoją drużyną. Do roli menedżera należy się odpowiednio przygotować. Objęcie kierowniczego stanowiska wiąże się nie tylko z przywilejami, ale też obowiązkami i wyzwaniami. Awans może być o tyle trudny, że nasi dotychczasowi współpracownicy, koleżanki i koledzy z działu, stają się nam podlegli. Chodzi nie tylko o przejęcie odpowiedzialności za ich sukcesy i porażki, ale przede wszystkim o ułożenie relacji na nowo. Relacji, w której zespół ma do siebie wzajemne zaufanie, ale też uznaje i respektuje autorytet menedżera.

Cele szkolenia
Dostarczenie wiedzy i przećwiczenie umiejętności z zakresu:
• wyznaczania celów,
• komunikacji szefa,
• udzielania informacji zwrotnej,
• delegowania zadań,
• radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
• motywowania zespołu,
• budowania swojego autorytetu.

Grupa docelowa
• osoby będące kierownikami ze stażem do roku,
• osoby zarządzające po raz pierwszy,
• koordynatorzy zespołów,
• kierownicy projektów,
• osoby kierujące zadaniami w strukturach macierzowych, kierownicy dotychczas nie szkoleni z zakresu kierowania zespołem.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia
• krótka prezentacja programu
• oczekiwania uczestników
• ćwiczenie integracyjne

2. Specyfika pracy menadżera
• wejście w rolę szefa z pozycji współpracownika
• zmiana perspektywy podwładnego na przełożonego
• jakie wyzwania czekają na nowego menadżera?
• odpowiedzialności szefa w zakresie zarządzania ludźmi
• budowanie postawy wizerunku/autorytetu szefa
• oczekiwania zespołu wobec szefa
• funkcje kierowania

3. Wprowadzenie do motywowania i nagradzanie pracowników
• co mnie motywuje? – autoanaliza
• teorie motywacji – krótkie omówienie
• ćwiczenia motywacyjne
• określanie potrzeb i czynników motywujących własnych pracowników
• pieniądze – czynnik motywujący?

4. Dostosowanie stylu menedżera do etapu rozwoju zespołu
• dynamika zespołu
• dopasowanie stylu zarządzania i autorytetu (style: demokratyczny, liberalny, despotyczny)
• wnioski nt. własnego zespołu
• elastyczne style kierowania, wg. Herseya i Blancharda
• studium przypadku – projekt grupowy
• kiedy delegować zadania?

5. Udzielanie informacji zwrotnej
• a po co komu informacja zwrotna?
• budowanie kultury feedbacku w pracy zespołowej
• zasady udzielania negatywnej informacji zwrotnej
• „Dekalog informacji zwrotnej” – fundamentalne zasady przekazywania informacji zwrotnej
• budowanie klimatu zaufania przez konstruktywną krytykę
• jak mówić trudne rzeczy zachowując relacje? – ćwiczenia feedbacku korygującego (forma akwarium)
• co mądry menadżer potrafi zrobić w 60 sekund? – jednominutowa pochwała i jednominutowa nagana
• rozmowa oceniająca – studia przypadku
• praca nad samodzielnie przygotowanymi studiami trudnych sytuacji i metodami ich rozwiązywania (Videofeedback)

6. Podsumowanie szkolenia – pomost w przyszłość
• syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
• wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce
• indywidualny plan działania

Prowadzący
Sylwester Pietrzyk - trener z dwunastoletnim stażem posiadający Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, negocjacji, sprzedaży, zarządzania czasem oraz projektach personalnych. Praktyk biznesu. Poprowadził ponad 1500 dni szkoleniowych.

Video

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia

Program szkolenia

Powrót do listy