wrz 17 do wrz 18

Warszawa, Warsztaty ekspertów na temat projektu badawczego w obszarze kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo,

od kilku miesięcy przedstawiciele TU Dortmund oraz instytucji Verein für Europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung e.V. (VESBE) prowadzą wśród polskich przedsiębiorców zainteresowanych kształceniem zawodowym oraz przedstawicieli organizacji zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego badania walidacyjne dot. polskiego systemu kształcenia (głównie w zawodach związanych z branżą motoryzacyjną i logistyczną).

Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowy wkład!

 

 

Możemy zaprezentować już Państwu wstępne dane dotyczące tych badań.

W imieniu TU Dortmund oraz instytucji Verein für Europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung e.V. (VESBE) zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w bezpłatnym warsztacie poświęconym wymianie doświadczeń w tym zakresie.

Tematy spotkania: 
•przedstawienie dotychczasowych wyników i ustaleń na podstawie procesu badawczego

•dyskusja i przemyślenia na temat tych wyników i ustaleń 

•wymiana doświadczeń i tworzenie sieci kontaktów z osobami, które działają w obszarze kształcenia
zawodowego i reprezentują branżę przemysłową, organy publiczne, sektor edukacji i badań naukowych 

•dyskusję na temat możliwych perspektyw transferu

Pliki do pobrania

Zaproszenie na 17 lub 18.09.2019_Kształcenie dualne

Powrót do listy