lis 26

Warszawa, Warsztaty CLIMATE: "W drodze na Szczyt Klimatyczny COP24. Negocjacje klimatyczne w praktyce"

Już niebawem Katowice staną się miejscem najważniejszych globalnych dyskusji i negocjacji klimatycznych.
24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) zgromadzi tysiące delegatów z całego świata, których zadaniem będzie wypracowanie zasad wdrożenia Porozumienia paryskiego i wyznaczenie kierunków polityki klimatycznej na następne dekady.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wraz Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz partnerami zapraszają serdecznie na warsztaty w formie przygotowanej przez ekspertów gry negocjacyjnej, podczas której goście spotkania wcielą się w role uczestników Szczytu Klimatycznego i wezmą udział w symulowanych obradach mających na celu obniżenie emisji CO2 wystarczająco szybko i głęboko by zatrzymać wzrost globalnej średniej temperatury na bezpiecznym dla nas poziomie. Warsztaty poprzedzone zostaną prezentacją wyników badań opublikowanych w najnowszym raporcie IPCC oraz dyskusją o wpływie zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka. Pokażemy również dobre praktyki firm, które kierując się tzw. nową filozofią biznesu wdrażają najnowsze technologie służące ochronie klimatu oraz opowiemy o tym, jak przebiegają szczyty klimatyczne oraz jakie tematy są podczas nich omawiane.

Zapraszamy do:
Katowic (20.11.2018)
Wrocławia (21.11.2018)
Poznania (23.11.2018)
Warszawy (26.11.2018)

PROGRAM:

09:30 Rejestracja uczestników

10:00 Powitanie – Holger Krämer, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasada RFN oraz Michael Kern, Dyrektor Generalny AHK Polska

10:05 Punkt krytyczny – projekcja filmu

10:15 Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka Patryk Białas, Stowarzyszenie BoMiasto

10:35 Nowe technologie w służbie ochrony klimatu: 
Ewa Łabno-Falęcka, Ph.D., Head of Corporate Communication and External Affairs, Mercedes-Benz Polska
Joanna Kępczyńska, CFO, innogy Polska SA 

11:20 COP 24 w Katowicach. Instrukcja obsługi Szczytu Klimatycznego Lidia Wojtal, Ekspertka ds. polityki klimatycznej, negocjatorka w zespole polskiej delegacji na szczyty klimatyczne COP (2007-2017)

11:45 Przerwa kawowa

12:15 Symulacja negocjacji klimatycznych w oparciu o założenia Climate Interactive –
dwie tury rozmów, w podziale na delegacje Unii Europejskiej, USA, Chin, Indii oraz innych państw rozwiniętych i innych rozwijających się. Sprawdzenie, jak podane stanowiska wpływają na ograniczenie wzrostu globalnej średniej temperatury za pomocą symulatora C-ROADS

Wprowadzenie i moderacja symulacji Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, obserwatorka szczytów klimatycznych COP od 2008 roku

14:30 Lunch

Powrót do listy