lut 15

Warszawa, Umiejętności i zadania lidera zmiany biznesowej - cz. II

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto pełni role i funkcje przywódcze (właściciela firmy, menedżera, specjalisty lub osoby aspirującej do roli lidera), a także osób, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat motywowania, inspirowania, prowadzenia i zwiększenia potencjału organizacji. Warsztat ma charakter uzupełniający i jest przeznaczony dla uczestników szkolenia Umiejętności i zadania lidera zmiany biznesowej.

Opis szkolenia

Skuteczne przeprowadzenie zespołu przez proces zmiany lub kryzysu jest wyzwaniem dla każdego menedżera. Szkolenie pokazuje w jaki sposób przygotować siebie i zespół do zmian. Odpowiemy na pytanie jak sprawić by zespół nie stracił motywacji w trakcie zmian i osiągnął wyznaczane cele. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także jakie umiejętności powinien posiadać lider zmiany, w jaki sposób przygotować komunikat, pokonać opór przed zmianą czy jak zbudować koalicję. Szkolenie dostarcza również efektywne narzędzia i uczy technik radzenia sobie z reakcjami pracowników na proces zmian, dopasowania stylu menedżerskiego do potrzeb organizacji i zespołu oraz uczy rozpoznawania emocji towarzyszących wprowadzanym zmianom i pokazuje sposoby radzenia sobie z nimi. Jednym słowem pokażemy jakie umiejętności powinien posiadać lider by odnieść sukces i jak sprawić by zmiana była szansą. 

Warsztat uzupełniający przeznaczony dla uczestników szkolenia Umiejętności i zadania lidera zmiany biznesowej cz I.

Program

1. Cele zmiany – po co się zmieniać?
• Rodzaje zmian i rodzaje podejść do zmian
• Sprawność organizacji w procesie zmian

2. Role, które pełnią liderzy

3. Style, cechy i umiejętności przywódcze

4. Dostosowanie rodzaju przywództwa do różnych faz zmian

5. Znaczenie samowiedzy i zasobów wewnętrznych

6. Zadania lidera zmiany w trakcie zmiany zespołowej

7. Rola umiejętności interpersonalnych lidera zmiany

8. Umiejętności lidera zmiany w kształtowaniu wspierającego środowiska

9. Na czym polega zadanie lidera zmiany we właściwym kierowaniu komunikacją?

10. Narzędzia lidera zmiany
• Wizja
• Stworzenie koalicji na rzecz zmiany
• Sieć agentów zmiany
• Stworzenie mapy zaangażowania zespołu
• Identyfikacja interesariuszy zmiany

11. Kompetencje i umiejętności lidera zmiany biznesowej

12. Modele, narzędzia i techniki w pracy grupowej

13. Znajomość procesu facylitacji w przeprowadzaniu zmiany biznesowej.

Trener

Elżbieta Ukalska – konsultant i trener z doświadczeniem biznesowym, pomagający rozwiązywać złożone problemy zarządcze wynikające ze zmian organizacyjnych w firmie. Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty z obszaru rozwoju osobistego pracowników i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, umiejętności menadżerskich oraz obsługi klienta i psychologii sprzedaży. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu asertywności, egzekwowania i konstruktywnej krytyki oraz wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacjami. Akredytowany Trener z zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2, AgilePM oraz Change Management, CLCA (Certified Local Change Agent), Facylitator.

 

 

Pliki do pobrania

Program_15.02.2019

Zgloszenie_15.02.2019

Powrót do listy