lut 14

Warszawa, Umiejętności i zadania lidera zmiany biznesowej - cz. I

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto pełni role i funkcje przywódcze (właściciela firmy, menedżera, specjalisty lub osoby aspirującej do roli lidera), a także osób, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat motywowania, inspirowania, prowadzenia i zwiększenia potencjału organizacji.

Opis szkolenia

Skuteczne przeprowadzenie zespołu przez proces zmiany lub kryzysu jest wyzwaniem dla każdego menedżera. Szkolenie pokazuje w jaki sposób przygotować siebie i zespół do zmian. Odpowiemy na pytanie jak sprawić by zespół nie stracił motywacji w trakcie zmian i osiągnął wyznaczane cele. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także jakie umiejętności powinien posiadać lider zmiany, w jaki sposób przygotować komunikat, pokonać opór przed zmianą czy jak zbudować koalicję. Szkolenie dostarcza również efektywne narzędzia i uczy technik radzenia sobie z reakcjami pracowników na proces zmian, dopasowania stylu menedżerskiego do potrzeb organizacji i zespołu oraz uczy rozpoznawania emocji towarzyszących wprowadzanym zmianom i pokazuje sposoby radzenia sobie z nimi. Jednym słowem pokażemy jakie umiejętności powinien posiadać lider by odnieść sukces i jak sprawić by zmiana była szansą. 

Metody pracy

W trakcie warsztatu główny nacisk kładziony będzie na praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy, metod i technik. Uczestnicy warsztatu stawiani będą w sytuacjach wymagających aktywnego udziału w omawianych i ćwiczonych zagadnieniach. Wspierany przez trenera będzie także proces analizy i wyciągania wniosków z zaistniałych sytuacji. Trener aktywnie będzie wspierał uczestników warsztatu w zaadoptowaniu metod i technik w kontekście ich dalszego rozwoju. Podczas warsztatu trener będzie starał się aby uczestnicy szkolenia dzielili się między sobą doświadczeniami (sukcesami i błędami) z ich życia zawodowego dotyczącymi omawianych i ćwiczonych podczas warsztatu kwestii. W celu maksymalnego zaangażowania uczestników w szkolenie, trener będzie korzystał z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych, w tym: odgrywanie ról i scenek, instruktaż, dyskusja moderowana, gorące krzesło, prezentacja, odgrywanie ról, ćwiczenia indywidualne i praca w zespołach, mini wykłady, autotesty, dyskusja - wymiana doświadczeń, symulacje oraz analiza przypadków.

Dnia 15.02.2019 zapraszamy na warsztat uzupełniający dotyczący budowania efektywności działania.

Program

1. Pojęcie zmiany i zarządzanie zmianą

2. Umiejętności i kompetencje menedżerskie podczas procesu przechodzenia przez zmiany

3. Etapy przechodzenia przez zmianę indywidualną

4. Różnorodne podejścia do zmian:
• Psychodynamiczne podejście do zmian
• Poznawcze podejście do zmian
• Behawioralne podejście do zmian

5. Różne typy osobowości a podejście do zmiany

6. Jak skutecznie zarządzać zmianą własną i pomóc innych w procesie przechodzenia przez zmianę

7. Style uczenia a proces zmiany i metody doskonalenia kadry menedżerskiej

8. Sposoby na poprawienie efektywności zespołu

9. Fazy przechodzenia zespołu przez zmianę

10. Rola przywództwa w zmianie zespołowej a wpływ jednostek na dynamikę zespołu

11. Prawidłowe podejścia zespołów do inicjowania i dopasowania się do zmian organizacyjnych

12. Motywacja – najważniejsze potrzeby pracowników

13. Uczestnicy procesu zarządzania zmianą- interesariusze zmiany

14. Czynniki wywierające wpływ na zachowanie ludzi w organizacji

 

Trener

Elżbieta Ukalska – konsultant i trener z doświadczeniem biznesowym, pomagający rozwiązywać złożone problemy zarządcze wynikające ze zmian organizacyjnych w firmie. Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty z obszaru rozwoju osobistego pracowników i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, umiejętności menadżerskich oraz obsługi klienta i psychologii sprzedaży. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu asertywności, egzekwowania i konstruktywnej krytyki oraz wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacjami. Akredytowany Trener z zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2, AgilePM oraz Change Management, CLCA (Certified Local Change Agent), Facylitator.

 

 

Pliki do pobrania

Program_14.02.2019

Zgłoszenie_14.02.2019

Powrót do listy