paź 11

Warszawa, Transgraniczne użyczanie pracowników do Niemiec po wejściu w życie zmian ustawy o użyczaniu pracowników (AÜG) – stosowanie nowych regulacji w praktyce

Szkolenie skierowane jest do polskich firm, które posiadają zezwolenie na użyczanie pracowników w Niemczech i użyczają (albo zamierzają użyczać) swoich pracowników transgranicznie użytkownikom z siedzibą w Niemczech. W dniu 01.04.2017 roku weszły w życie bardzo istotne zmiany ustawy o użyczaniu pracowników (niem. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG). Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia czasu użyczenia pracownika danemu użytkownikowi do okresu maksymalnie 18 miesięcy oraz obowiązku przyznania pracownikowi tymczasowemu mimo stosowania układów zbiorowych pracy branży pracy tymczasowej najpóźniej po upływie 9 miesięcy użyczania takiego samego wynagrodzenia, jakie otrzymują porównywalni pracownicy w zakładzie użytkownika (equal pay). Zmiany te dotyczą bezpośrednio także zagranicznych firm użyczających swoich pracowników transgranicznie użytkownikom z siedzibą w Niemczech, gdyż również dla nich w pełni obowiązuje niemiecka ustawa o użyczaniu pracowników. Szkolenie ma na celu zapoznanie się przez firmy użyczające pracowników z nowymi przepisami, które obowiązują w Niemczech od dnia 01.04.2017 roku, oraz uzyskanie praktycznych wskazówek odnośnie stosowania nowych regulacji w ramach prowadzonej przez nie transgranicznej działalności.

Pliki do pobrania

Użyczanie_Program_11.10.2018

Użyczanie_zgłoszenie_11.10.2018

Powrót do listy