cze 13

Warszawa, Śniadanie tematyczne + WEBINAR "Zamówienia publiczne – jak unikać błędów i jak opracować strategię obrony oferty?"

Najczęstsze błędy w ofertach wykonawców i ich konsekwencje.

Eksperci z kancelarii Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka przedstawią najczęstsze błędy w ofertach wykonawców, ich konsekwencje oraz przykładowe sposoby obrony. W ramach powyższego tematu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Rodzaje omyłek popełnianych przez wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem tzw. innej omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z treścią SIWZ i ich skutki.

2. Wykluczenie wykonawcy ze względu na przedstawienie nieprawdziwych informacji wprowadzających w błąd zamawiającego.

3. Przykładowe sposoby obrony wykonawców w przypadku zaistnienia omyłki lub przedstawienia nieprawdziwych informacji.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania

Zaproszenie i program

Powrót do listy