lip 11

Warszawa, Śniadanie tematyczne + WEBINAR "Rewolucja w WHT – przygotuj się na zmiany!"

Minister Finansów opublikował właśnie projekt objaśnień podatkowych w zakresie WHT, który miał dać odpowiedzi na wiele nurtujących przedsiębiorców pytań.

AHK Polska oraz NGL Wiater Sp. k. serdecznie zapraszają w dniu 11.07.2019 na śniadanie tematyczne z transmisją on-line na temat aktualnych objaśnień do WHT - Withholding Tax - Podatek u źródła 2019.

Już od 1 lipca wchodzą w życie zmiany dotyczące WHT (tj. tzw. podatku u źródła), które mogą oznaczać brak możliwości stosowania zwolnień z WHT dla dywidend, odsetek, należności licencyjnych czy też braku opodatkowania dla usług doradczych czy management fee.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 czerwca 2019 r, planowane wejście w życie zmian dotyczących WHT (tj. tzw. podatku u źródła) zostało odroczone do 31 grudnia 2019 r.

Zmiany te mogą oznaczać brak możliwości stosowania zwolnień z WHT dla dywidend, odsetek, należności licencyjnych czy też braku opodatkowania dla usług doradczych czy management fee.

Polscy przedsiębiorcy będą stali przed wyborem poboru podatku według ustawowych stawek (19% dla dywidend i 20% dla pozostałych płatności), występowania o zwrot, wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie opinii lub złożenie specjalnego oświadczenia przez członków zarządu (pod rygorem odpowiedzialności karnej-skarbowej). Dużym wyzwaniem będzie także spełnienie warunku dochowania należytej staranności przy weryfikacji przez polskie spółki niezbędnych warunków i to dla wszystkich płatności niezależnie od progu 2 mln zł.

Podczas spotkania Bartosz Sankiewicz, Partner NGL Legal przedstawi Państwu następujące zagadnienia:

• Nowy reżim WHT – na czym polegają zmiany?
• Jak się przygotować do zmian?
• Czy lepiej uzyskać opinię od organu podatkowego, złożyć oświadczenie czy może zapłacić podatek i wystąpić o jego zwrot?
• Kim jest rzeczywisty właściciel należności?
• Co oznacza prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej?
• Spółki holdingowe i centra usług wspólnych – specjalne wytyczne.
• Jaka odpowiedzialność za niedochowanie warunków spoczywa na członkach zarządu?

 

Miejsce spotkania:
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Start: 11.07.2019 (czwartek) o godz. 10:00
(czas trwania 10:00-12:00)

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: Serwis Członkowski AHK Polska, Tel. 022-5310-501, 022-5310-600, ms(at)ahk.pl

Pliki do pobrania

Zaproszenie_Program

Powrót do listy