maj 23

Warszawa, Śniadanie tematyczne + WEBINAR "PPK jako korzystna konieczność, kiedy i na jakich zasadach?"

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) jako korzystna konieczność, kiedy i na jakich zasadach ?

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to nowy program emerytalny, który ułatwia pracownikom długotrwałe oszczędzanie.

Udział w PPK jest obligatoryjny dla pracodawców i dobrowolny dla pracowników, którzy zawsze mogą wypisać się z programu.

PPK docelowo ma obowiązywać wszystkie firmy działające w Polsce. Program będzie wprowadzany do firm stopniowo. W pierwszej kolejności obowiązkiem wyboru odpowiedniej instytucji finansowej, która może zarządzać środkami gromadzonymi w ramach PPK, będą objęte duże przedsiębiorstwa, później średnie, a na końcu małe firmy zatrudniające minimum 1 pracownika oraz urzędy.

Odpowiedzi na pytania dotyczące PPK udzielą eksperci z firmy WEKTOR-ZYSKU. PL .

Podczas spotkania eksperci WEKTOR-ZYSKU. PL przedstawią m.in. następujące zagadnienia:

1. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?
2. Dlaczego PPK są obecnie wprowadzane w Polsce?
3. Na czym będzie polegać powszechność systemu PPK?
4. Kto może zostać uczestnikiem PPK?
5. Na czym polega prywatny charakter środków w PPK?
6. Od kiedy stosuje się Ustawę o PPK dla poszczególnych pracodawców?
7. Których pracodawców nie dotyczy obowiązek prowadzenia PPK na rzecz pracowników?
8. Jakie instytucje będą mogły oferować PPK?
9. Jakie wpłaty na PPK będą dokonywane przez pracodawcę, pracownika i Skarb Państwa?
10. Jakie są najważniejsze obowiązki pracodawcy związane z wdrożeniem PPK?
11. Jakie będą koszty związane z wynagrodzeniem za zarządzanie środkami w ramach PPK?
12. Jak będą inwestowane środki w ramach PPK?
13. Nadzór nad PPK - kto i jak będzie go sprawował?

Prelegenci:
Roman Gębczak, WEKTOR-ZYSKU. PL - wprowadzenie
Krzysztof Gross, Broker i analityk finansowy WEKTOR-ZYSKU. PL – indywidualne rozwiązania, prywatna emerytura IKE IKZE- najlepsze możliwości na rynku
Dawid Sikora - zasady i warunki wdrożenia ustawy o PPK

Pliki do pobrania

Agenda spotkania

Powrót do listy