kwi 16

Warszawa, Śniadanie tematyczne: Polska - dlaczego nadal tak atrakcyjna dla inwestorów?

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wydział Handlowy Ambasady Austrii we współpracy z firmą PwC Polska serdecznie zapraszają na śniadanie tematyczne nt. Polska - dlaczego nadal tak atrakcyjna dla inwestorów?

Program:

09:30 - 10.00 Rejestracja i śniadanie

10.00 - 12:30 Spotkanie

Na spotkaniu poruszone zostaną następujące kwestie:

1. Perspektywa makroekonomiczna dla Polski - Prof. Witold Orłowski, Główny doradca ekonomiczny, PwC Polska

2. Jakie czynniki mają największy wpływ na wybór lokalizacji inwestycji. Dotacje i ulgi - Rafał Pulsakowski, Dyrektor Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi, PwC Polska

3. Wyzwania, ostatnie doświadczenia i przykłady sukcesów inwestycyjnych - Łukasz Koprowski, Dyrektor; Mateusz Płonka, Dyrektor, German Business Group, PwC Polska

4. Public Affairs i efektywna współpraca - Dionizy Smoleń, Dyrektor; Paweł Oleszczuk, Manager, Zespół ds. sektora publicznego i infrastruktury, PwC Polska.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.04.2019r.

Powrót do listy