wrz 10 do wrz 11

Warszawa, Skuteczne kierowanie zespołem

Miejsce

Warszawa, AHK

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Polska

+48 22 53 10 500
info(at)ahk.pl

szczegóły
Początek wydarzenia
10.09.2019 | 09:00
Koniec wydarzenia
11.09.2019 | 17:00
Cena
Firma członkowska AHK Polska 1450 PLN + VAT
Firma nie-członkowska AHK Polska 1850 PLN + VAT
Język spotkania
polski
rejestracja

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres bb(at)ahk.pl do 2.09.2019.

©
Photo by Fabien Bazanegue on Unsplash

Cele szkolenia

„Skuteczne kierowanie zepołem” jest kontynuacją szkolenia „Zarządzam zespołem po raz pierwszy” i stanowi doskonałe uzupełnienie wcześniej prowadzonych zajęć. Pozwala na rozwój poznanych zagadnień oraz przedstawia nowe, bardziej zaawansowane zagadnienia jak budowanie zespołu czy coaching. Szkolenie jednocześnie wspaniale odpowiada potrzebom kierowników już posiadających pewne doświadczenie. Porządkuje wiedzę oraz daje wiele praktycznych odpowiedzi na stawiane pytania.

Grupa docelowa

• osoby będące kierownikami ze stażem powyżej roku
• koordynatorzy zespołów
• kierownicy projektów
• osoby kierujące zadaniami w strukturach macierzowych 

Program

1. Efektywna praca zespołowa
• Zespół czy grupa? Co nas definiuje
• Wady i zalety pracy w zespole
• Role zespołowe
• Współpraca, zaangażowanie, odpowiedzialność
• Budowanie zespołu
• Wnioski z działań grupowych
• Wypracowanie metod działania w formie kodeksu zasad
• Licencjonowana gra zespołowa Magneto o charakterze integracyjnym

2. Dysfunkcje pracy zespołowej
• 5 dysfunkcji pracy zespołowej (Model Lencioniego)
• Budowanie zaufania w zespole
• Koncentracja na wspólnym celu
• Między współzawodnictwem a rywalizacją

3. Przeprowadzanie zespołu przez zmianę
• Istota zmiany – co trzeba wiedzieć przed zainicjowaniem zmiany w organizacji?
• Dwa modele zmian, podejście procesowe
• Komunikacja i motywacja w zmianie
• Reakcje na zmiany różnych grup pracowników
• Inicjacja, implementacja, instytucjonalizacja
• Utrwalanie efektów zmiany

4. Coaching: inspirowanie i wspieranie pracowników
• Co to jest coaching?
• Do czego może go używać kierownik?
• Metody/techniki wspierające
• Jak poprowadzić rozmowę coachingowa?
• Wspieranie pracowników
• Prowadzenie rozmowy coachingowej GROW
• Stosowanie wsparcia mentoringowego

5. Rozmowy szefa
• Komunikacja werbalna i nie werbalna
• Prowadzenie rozmowy dyscyplinarnej i dyscyplinującej
• Techniki wywierania wpływu i oddziaływania – psychologia wywierania wpływu na ludzi: zasada wzajemności, niedostępności, konsekwencji, autorytetu i konformizmu
• Feedback w trudnych sytuacjach
• Rozmowa motywująca
• Zasady wykorzystywania poszczególnych stylów przywódczych w zależności od sytuacji biznesowej, perspektywy czasowej oraz poziomu rozwoju pracowników i zespołu

6. Podsumowanie szkolenia – pomost w przyszłość
• Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
• Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce
• Indywidualny plan działania

Trener

Sylwester Pietrzyk

Praktyk biznesu, właściciel ASPEKT HR od 2006, posiadający Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000), absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej (2005), obecnie Trener szkoły Trenerów MATRIK w module Ewaluacja Szkoleń. Uczestnik szkoleń trenerskich w prowadzonych przez CTI w Londynie oraz przez In Dialogue w Kopenhadze (2017). Posiada uprawnienia na Asesora i Doradcę w procesach certyfikacji trenerów (2016). Współpracuje z TACK International UK jako akredytowany trener.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor finansowy spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie). Pracował jako kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający oraz specjalista w Ministerstwie Finansów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Train the Trainer, zarządzania zespołami, prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych. Autor wielu artykułów w Personel i Zarządzanie. Przeprowadził ponad 2.200 dni treningów i warsztatów, z których otrzymuje bardzo wysokie oceny. Uczestnicy zajęć mówią o nich, że są prowadzone dynamicznie w fantastycznej atmosferze oraz z dużą ilością interesujących przykładów. Prywatnie mówi, że szkoleniowiec jest skazany na stały rozwój, co wyjaśnia jego uzależnienie od lektur biznesowych: Kena Blancharda, Leslie Rae, Briana Tracey i innych.

Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego. Prelegent na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Od 1999 lat aktywnie działający Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK. Od 2012 stały trener szkoły trenerskiej w module poświęconym ocenie efektywności szkoleń. Wpisany na listę wykładowców Okręgowej Izby Radców Prawnych. Prywatnie podróżuje off-road i nurkuje.

Pliki do pobrania

Program

Zgłoszenie

Powrót do listy